Rekonstruēts Riju strauta tilts Skaistkalnē
Tilts ir vietējas nozīmes tehnikas vēstures piemineklis, būvēts 19. gadsimta beigās.

Vecumnieku novada Skaistkalnē valsts svētku sarīkojums 16. novembra vakarā sākās ar rekonstruētā Riju strauta tilta atklāšanu. Tilts ir vietējas nozīmes tehnikas vēstures piemineklis, būvēts 19. gadsimta beigās. Tilta rekonstrukcijas projekta autors ir projektēšanas konsultatīvā firma AS “Ceļuprojekts”, to finansēja valsts akciju sabiedrība VAS “Latvijas Valsts ceļi” un būvdarbus veica  SIA «Katleri» no Ādažiem.

Tilta atklāšanā piedalījās Skaistkalnes pagasta pārvaldniece Ineta Skustā, Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis, izpilddirektors Guntis Kalniņš, deputāts Mārtiņš Mediņš, kā arī SIA «Katleri» pārstāvis. Ar jaunām laternām un svecītēm izgaismotā Riju tilta abās pusēs stāvēja Skaistkalnes iedzīvotāji. Bija daudz ģimeņu ar bērniem, jauniešu un vecāku ļaužu. Ceremonijā piedalījās arī vakara viešņas –Rīgas F. Brīvzemnieka pamatskolas sieviešu kora dalībnieces, Skaistkalnes jauniešu pūtēju orķestris, Skaistkalnes jauniešu deju kopa «Vanadziņi». Uz tilta viņi dejoja «Sudmaliņas», bet sieviešu koris, iesaistoties pārējiem svētku dalībniekiem, nodziedāja «Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!».

Iedzīvotāji ar aplausiem uzņēma Mārtiņa Mediņa ziņu, ka VAS «Latvijas Valsts ceļi» beidzot ir izstrādāts šosejas posma Skaistkalne–Bārbele rekonstrukcijas projekts. Būvdarbus sāks 2015. gadā.

Pēc tilta atklāšanas visi devās uz tautas namu, lai noklausītos vietējo amatierkopu un ciemiņu svētku koncertu. Pagasta pārvaldniece 13 skaistkalniešiem pasniedza pateicības rakstus par aktīvu iesaistīšanos Skaistkalnes 525. jubilejas, Skaistkalnes vidusskolas jubilejas un citu nozīmīgu svētku organizēšanā 2014. gadā.

Related posts:

  1. Tilts pār Pērsi
  2. Tilts pār Baltezera kanālu
  3. Tilts pār Ventu pie Zlēkām
  4. Tilts pār Mēmeli Bauskā
  5. Tilts pār Dubnu Rožupē

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls