Ķekavas apvedceļš

Ķekavas apvedceļš

AS “Ceļuprojekts” no 2018. gada bija iespēja iesaistīties vienā no vērienīgākajiem autoceļu būvobjektiem, kura realizācijā pirmo reizi tiek pielietots Publiskās un privātās partnerības (PPP) modelis. Atbilstoši iepirkuma prasībām tika sagatavota…

Daugavas tilts Jēkabpilī

Daugavas tilts Jēkabpilī

Projekts paredz jauna vanšu sistēmas tilta izbūvi pār Daugavu Jēkabpilī. Papildus jaunajam Daugavas šķērsojumam projektā paredzēts pārbūvēt pilsētas infrastruktūru tilta pieejās abos Daugavas krastos. Daugavas labajā krastā veidots liela izmēra…

Rīgas Ziemeļu transporta koridors

Rīgas Ziemeļu transporta koridors

Rīgas Ziemeļu transporta koridors (Ziemeļu koridors) ir lielākais transporta infrastruktūras projekts Rīgā pēdējās desmitgadēs – AS Ceļuprojekts 2011. gada nogalē pabeidza darbus pie 3. un 4. posma skiču projekta izstrādes….

Riju strauta tilts Skaistkalnē

Riju strauta tilts Skaistkalnē

Vecumnieku novada Skaistkalnē valsts svētku sarīkojums 16. novembra vakarā sākās ar rekonstruētā Riju strauta tilta atklāšanu.

Dienvidu tilta 2. kārta

Dienvidu tilta 2. kārta

Daugavas Dienvidu tilta 2. kārtas tehniskais projekts izstrādāts ar mērķi izveidot Dienvidu tilta pievedceļu kā ātrgaitas ielu un atbilstoši izveidojot vairāklīmeņu mezglu Rīgai nozīmīgu maģistrāļu – Lubānas, Krustpils, Dārzciema un Piedrujas ielu krustojumā.

Daugavpils loka pārvads

Daugavpils loka pārvads

Jaunais satiksmes pārvads ar izbūvējamās ielas trasi šķērsojas plānā 58° leņķī. Pārvadāmās ielas trasei ir taisns posms ceļa pārvada zonā.

Saulkrastu apvedceļš

Saulkrastu apvedceļš

Saulkrastu apvedceļa projekts ir viens no apjomīgākajiem projektiem Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Kopējais apvedceļa finansējums sastādīja 113 006 726 eiro.

Tilts pār Amatu

Tilts pār Amatu

Vidzemes šoseja pie Melturiem šķērso Latvijas straujākās upes Amatas senleju (Amada – “straujā” lībiešu valodā), kas ir viena no dziļākajām un savdabīgākajām senlejām – aptuveni 1,5 km plata, ar stāviem, līdz 45 m augstiem smilšakmens un dolomīta krastiem, kas apauguši ar kokiem.

Viadukts pār Lorupes gravu

Viadukts pār Lorupes gravu

Ideja būvēt ceļu, lai šķērsotu gravu, radās pagājuša gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados, kad, trasējot ceļu ar maza rādiusa (70 – 250 m) Iīknēm plānā un ar ļoti stāvu kāpumu un kritumu (5 – 6 %) profilā, apgāja pie Lorupes esošas dzirnavas.