Tilts pār Amatu
Transporta līdzekļu tilts pār Amatu

Būvprojekta nosaukums: Autoceļa tilts pār Amatu
Atrašanās vieta: a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene), km 76.30
Atklāšanas datums: 2004.g. 10. septembris
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Autoceļu direkcija”
Ģenerāluzņēmēji: A/S „8 CBR”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: A. Linde
Tilta tips: Monolīta dzelzsbetona loka tilts
Tilta kopgarums: 65m (loka laidums 25.46 m)
Laiduma shēma: 7 m + 5 x 9 m + 7 m

Vidzemes šoseja pie Melturiem šķērso Latvijas straujākās upes Amatas senleju (Amada – „straujā” lībiešu valodā), kas ir viena no dziļākajām un savdabīgākajām senlejām – aptuveni 1,5 km plata, ar stāviem, līdz 45 m augstiem smilšakmens un dolomīta krastiem, kas apauguši ar kokiem.

Šajā vietā sākas tūristu taka gar Amatas labo krastu, kas aicina iepazīt Amatas upi un tās senleju, kas ir viena no skaistākajām vietām Gaujas Nacionālajā parkā, ieskaitot Ainavu krauju, Zvārtas iezi u.c. objektus. Ik pavasari Amata kļūst par iecienītāko un sarežģītāko ūdenstūristu sacensību trasi Latvijā.
Iepriekšējais tilts tika būvēts un ekspluatācijā atradās kopš 1953. gada. Šis projekts izstrādāts „Sojuzdorprojekt” Baltkrievijas filiālē Minskā. Loka laidums bija 25.46 m. Vērtējot šo konstrukciju par daļēji izmantojamiem tika atzīti vienīgi loka balsti, savukārt brauktuves konstrukcija pilnībā neatbilda mūsdienu prasībām: stiegrojumam nebija pietiekoši biezas aizsargkārtas, bojāta hidroizolācija un redzami nodrupumi un plaisas.

Ņemot vērā iepriekšējos apstākļus, tika izvirzīts mērķis izstrādāt tilta projektu, kas iekļausies esošajā ainavā un atbildīs mūsdienu prasībām.

Jaunās tilta pārejas projekts tika izstrādāts 2000. – 2001. gadā AS „Ceļuprojekts”, izmantojot Latvijas un Eiropas būvnormatīvus. Pēc rekonstrukcijas tilta pārejā uzlabots ceļa garenprofils, paplašināta ceļa klātne un izbūvēts jauns tilts ar platu brauktuvi, kā rezultātā ievērojami uzlaboti satiksmes drošības apstākļi.

Autoceļa tilta laidums sastāv no diviem 3.2 m platiem mainīga biezuma iespīlētiem monolītā dzelzsbetona lokiem (pie pēdas 0.75 m, cekulā 0.5 m), kas savā starpā saistīti ar divām šķērssaitēm. Lokiem saglabāts esošais laiduma garums 25.46 m. Loku pacēlums palielināts līdz 7.274 m (1/3.5 no laiduma), sakarā ar ceļa garenprofila paaugstināšanu. Loki izbūvēti uz esošajiem pamatiem, tos paplašinot. Pats loks un virsloka daļa ir aprēķināta ar galīgo elementu metodi, izmantojot programmu kompleksu LUSAS.

Dzelzsbetona brauktuves plātne (biezums 0.5 m) balstīta uz 0.4 m biezām sieniņām. Brauktuves plātne sadalīta 7 laidumos 7 m + 5 x 9 m + 7 m. Kopējais tilta garums ieskaitot spārniņus ir 65 m.

Related posts:

  1. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
  2. Ceļa pārvads pār dzelzceļu (A/c A14 Daugavpils apvedceļš)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls