Tag Archives: Ielas

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte būvprojekta izstrādei ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai Cēsīs – Izpētes laiks: 2011.10. – Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 88 urbumi visā Cēsu pilsētas teritorijā, kopējais darbu apjoms 307 m.  

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” izstrādei – Izpētes laiks: 2011.11.-12. – Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 64 urbumi 3-7 m dziļi, kopējais apjoms 217,4 m. Izpēte veikta diviem rajoniem – „Grīva” un „Jaunie Stropi”.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projektam „Tehniskās specifikācijas un skiču projekta sagatavošana un darba apjomu noteikšana projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” būvdarbiem” – Izpētes laiks: 2011.02.-2011.04. – Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 57 urbumi 3-10 m dziļi, kopējais apjoms 204 m.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte ūdenssaimniecības attīstībai Ulbrokā – Izpētes laiks: 2012.03. – Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti” – Galvenie rādītāji: Izpēte aptver apdzīvotas vietas Ulbroku, Dzidriņas un Vālodzes, kur ierīkoti 47 urbumi 2,3-6 m dziļi, kopējais darbu apjoms 174,1 m.

Būvprojekta nosaukums: A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, Varoņu un Rūjienas ielām. Atrašanās vieta: Valka, Rūjienas iela Atklāšana: 2011. gada 27. jūnijā Pasūtītājs: Valkas novada dome Ģenerāluzņēmēji: SIA “Binders” Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts” Būvprojekta vadītājs: I. Pāss Ir pabeigta 4,749 kilometrus garā Valkas apvedceļa būvniecību, kas atslogo [...]

Ogļu termināls