Tag Archives: Grunts

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte tiltam pār Zunda kanālu – Atrašanās vieta: Rīga, Tvaikoņa iela – Izpētes laiks: 2011.10. – Pasūtītājs: SIA „Ziemeļķīpsala” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros izurbti 2 urbumi katrā Zunda kanāla krastā un 1 urbums uz ielas brauktuves; kopējā metrāža 52 m. Laboratorijas analīzes izpildītas 19 grunts un pamatiežu paraugiem un [...]

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte būvprojekta izstrādei ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai Cēsīs – Izpētes laiks: 2011.10. – Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 88 urbumi visā Cēsu pilsētas teritorijā, kopējais darbu apjoms 307 m.  

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” izstrādei – Izpētes laiks: 2011.11.-12. – Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 64 urbumi 3-7 m dziļi, kopējais apjoms 217,4 m. Izpēte veikta diviem rajoniem – „Grīva” un „Jaunie Stropi”.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projektam „Tehniskās specifikācijas un skiču projekta sagatavošana un darba apjomu noteikšana projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” būvdarbiem” – Izpētes laiks: 2011.02.-2011.04. – Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 57 urbumi 3-10 m dziļi, kopējais apjoms 204 m.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte ūdenssaimniecības attīstībai Ulbrokā – Izpētes laiks: 2012.03. – Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti” – Galvenie rādītāji: Izpēte aptver apdzīvotas vietas Ulbroku, Dzidriņas un Vālodzes, kur ierīkoti 47 urbumi 2,3-6 m dziļi, kopējais darbu apjoms 174,1 m.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte Saldus novada pašvaldības autoceļa Saldus – Pampāļi km 17,54 – 24,40 segas rekonstrukcijai – Atrašanās vieta: Saldus novads, Pampāļu-Novadnieku pagasts – Izpētes laiks: 2011.10. – Pasūtītājs: Saldus novada pašvaldība – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros izurbti 26 urbumi, kopējā metrāža 52 m; AS „Ģeoserviss” laboratorijā testēti 13 ceļa grants segas [...]

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) papildizpēte Galgauskas HES rekonstrukcijai – Atrašanās vieta: Gulbenes novada Galgauskas pagasts, uz Tirzas upes – Izpētes periods: 2011.08.08.-2011.08.19. – Pasūtītājs: SIA „Galgauskas dzirnavu HES” – Galvenie rādītāji: Ar urbšanas iekārtu URB 2A2 izurbti 6 urbumi 2,5-4,2 m dziļi, kopējā metrāža 20,7 m.  

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte VAS „Starptautiskā lidosta Rīga” manevrēšanas ceļu C un G vienkāršotai renovācijai – Atrašanās vieta: Mārupes novads, Mārupes pagasts – Izpētes laiks: 2011.11. – Pasūtītājs: SIA „ProVia” – Galvenie rādītāji: Ar urbšanas iekārtu MTL-51 izurbti 6 urbumi 2 m dziļi, kopējā metrāža 12 m.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte kokmateriālu šķirošanas līnijai un kraujlaukumam Zīlānu ielā 66i, Jēkabpilī – Atrašanās vieta: Jēkabpils, Zīlānu iela 66i – Izpētes laiks: 2011.10. – Pasūtītājs: SIA „Pata AB” – Galvenie rādītāji: Ar urbšanas iekārtu URB 2A2 izurbti 5 urbumi 2-6 m dziļumā, kopējā metrāža 22,5 m.

Ogļu termināls