Tag Archives: Ģeoloģija

Eko skolas gada tēma “Transports”. Tomēr transports nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas, ja nav ceļa! Tādēļ radās doma izpētit, kā no idejas, ka nepieciešams ceļš, rodas ceļš! 2.b un 3.b klases skolēni š. g. 21. aprīlī devās izzinoši pētnieciskā ekskursijā uz “Ceļuprojekts” biroju Rīgā. Tur mūs sagaidīja šis firmas projektu koordinātors Māris Broks. Visi klausījāmies [...]

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte būvprojekta izstrādei ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai Cēsīs – Izpētes laiks: 2011.10. – Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 88 urbumi visā Cēsu pilsētas teritorijā, kopējais darbu apjoms 307 m.  

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” izstrādei – Izpētes laiks: 2011.11.-12. – Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 64 urbumi 3-7 m dziļi, kopējais apjoms 217,4 m. Izpēte veikta diviem rajoniem – „Grīva” un „Jaunie Stropi”.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projektam „Tehniskās specifikācijas un skiču projekta sagatavošana un darba apjomu noteikšana projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” būvdarbiem” – Izpētes laiks: 2011.02.-2011.04. – Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti” – Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 57 urbumi 3-10 m dziļi, kopējais apjoms 204 m.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte ūdenssaimniecības attīstībai Ulbrokā – Izpētes laiks: 2012.03. – Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti” – Galvenie rādītāji: Izpēte aptver apdzīvotas vietas Ulbroku, Dzidriņas un Vālodzes, kur ierīkoti 47 urbumi 2,3-6 m dziļi, kopējais darbu apjoms 174,1 m.

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) papildizpēte Galgauskas HES rekonstrukcijai – Atrašanās vieta: Gulbenes novada Galgauskas pagasts, uz Tirzas upes – Izpētes periods: 2011.08.08.-2011.08.19. – Pasūtītājs: SIA „Galgauskas dzirnavu HES” – Galvenie rādītāji: Ar urbšanas iekārtu URB 2A2 izurbti 6 urbumi 2,5-4,2 m dziļi, kopējā metrāža 20,7 m.  

Ogļu termināls