Tag Archives: Dzelzceļš

30.10.2013 Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.…. Raksta fragments pārpublicēts no:http://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=107122

Būvprojekta nosaukums: Ceļa pārvads pār dzelzceļu Atrašanās vieta: A/c A-14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni-Tilti), km 9.78 Pasūtītājs: VAS “Latvijas Autoceļu direkcija” Ģenerāluzņēmējs: Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts” Projekta vadītājs: Tilta tips: Tilta kopgarums: Laiduma shēma:

Ogļu termināls