Tag Archives: Betons

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Briedi Atrašanās vieta: Valmieras rajons, a/c P11 Kocēni-Limbaži-Tūja 11.2 km Atklāšanas datums: 1998. gads Pasūtītājs: VAS”Latvijas Autoceļu direkcija” Ģenerāluzņēmēji: AS “8.CBR” Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts” Projekta vadītājs: A. Plukše Tilta tips: Monolīta dzelzsbetona vienlaiduma tilts Tilta kopgarums: 12.12 m Laiduma shēma: 12.12 m Tilts pār Briedi autoceļa [...]

1.2. Šķērsgriezuma analīze zem pieliktās slodzes Spriegojot konstrukciju, galvenais mērķis ir sasniegt pateicīgākus sprieguma stāvokļus, tādēļ izvērtējot spriegumus elementā, ir jāņem vērā maksimālās un minimālās pieliktās slodzes vērtības. Tādā veidā, jebkurā šķērsgriezumā, spriegumi, kas radušies no sasprieguma spēka, ir jāapskata kopā ar spriegumiem, kas veidojas no pieliktās maksimālas vai minimālās slodzes. Primārā analīze saspriegtam betonam [...]

Video materiāls par Rīgas Tehniskās universitātes betona (ar otrreiz pārstrādāto stiklu pildvielām) pētījumi.

1. SPRIEGBETONA VISPĀRĪGAIS APRAKSTS Saspriegtais dzelzsbetons ir būvkonstrukciju veids, kurā dzelzsbetona konstrukcijas elementam tiek nodots sasprieguma spēks ar augstas stiprības tērauda stieņiem, stieplēm vai vīto stiegrojumu. Līdz ar to uzlabojas konstrukcijas nestspēja, jo sasprieguma spēks nodrošina betonā spiedes spriegumus visā šķērsgriezumā un tiek izmantots viss konstrukcijas šķērsgriezums un var tikt efektīvi pielietots augstas stiprības betons [...]

Jebkuram izstrādājumam, ko mēs lietojam var izvirzīt trīs prasības, tam jābūt pietiekoši stipram, jānodrošina tam paredzēto funkciju veikšanu un jāapmierina mūsu estētiskās prasības. Tādas pat prasības mēs varam izvirzīt betona konstrukcijām. Betonam, kā būvmateriālam šīs prasības var tikt formulētas, kā: Pēdējā laikā notiek ātra betona tehnoloģijas attīstība. Betona stiprība, kuru var iegūt uz vietas būvlaukumā [...]

Pēdējos gados ir veikti plaši pētījumi par augstas stiprības betona sastāviem, to izgatavošanas un iestrādāšanas veidiem. Ir konstatēts, ka nelielā daudzumā pievienots mikrosilicija pulveris kopā ar superplastifikātoriem ievērojami palielina betona stiprību un uzlabo betona plūstamību un iestrādājamību. Tas atļāva jaunajā būvnormatīva EN 206 redakcijā pagarināt tabulu ar normatīvo betona klašu apzīmējumiem līdz klasei C100/115. Par [...]

Raksturīgie Latvijā izmantotie urbto pāļu diametri:

Betons ir viens no galvenajiem būvniecības nozarē izmantotiem materiāliem. Kā raksturīgākā izturību ietekmējošā problēma betona konstrukcijās uzskatāma plaisu veidošanās. Pētījumu rezultātā ir rasta ideja (veids), kā šo problēmu samazināt.

Patreiz Daugavpilī ceļu pārvada projekta ietvaros tiek būvēts jauns loka tilts. Tilta projekta autors ir AS “Ceļuprojekts”. Tilta 56,5 metrus garās un 5 metrus platās tilta nesošā loka betonēšana ir tilta būvniecības nākamais etaps aiz apjomīgo loka balstu izbūves. Nesošā loka zemākā daļā tā plātnes biezums sasniedz 0.75m, bet augstākā daļā (loka vidū) 0.60m. Tilta [...]

Ogļu termināls