Category Archives: Studijas

Mūsdienās veidojot svarīgus uzdevumus, kas saistīti ar liela skaitu veicamiem darbiem kādā laika posmā, ir ļoti svarīgi izveidot pareizu un efektīvu stratēģisko plānojumu. Viens no pārskatāmākajiem veidiem, lai rastos priekšstats par visiem veicamajiem darbiem un to prioritāšu sadalījumu, ir Ganta diagramma, jeb kā to vienkāršoti mēdz saukt – darbu izpildes kalendārais grafiks. Ganta diagramma ir [...]

Satiksmes būvju deformācijas šuvju uzdevumi ir sekojošie. Lieliem pārvietojumiem paredzētās mūsdienu deformācijas šuves faktiski ir jāsauc par mehānismiem, kuru kinemātiskajai mainībai jānodrošina augstāk minētās prasības. Šādu šuvju projektēšana un izgatavošana ir pārāk specifiska, lai to varētu veikt atsevišķas projektēšanas resp. būvēšanas firmas. Projektētāja uzdevums ir pareizi noteikt nepieciešamos šuvju parametrus un tilta projektā paredzēt iespēju [...]

Kad konkursa ceļā iegūts pasūtījums, tad pasūtītājs projektētājam darba veikšanai iesniedz sekojošus dokumentus: 1) Projektēšanas uzdevumu; 2) Plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 3) Būvē ieinteresētu vai ar būvi saistītu iestāžu izsniegtos tehniskos noteikumus (savu interešu vai savu komunikāciju aizsardzībai, diemžēl bieži uz citu rēķina, arī savu komunikāciju pilnveidošanai un modernizēšanai). Tradicionālie Tehnisko noteikumu izsniedzēji: a) VAS [...]

1.2. Šķērsgriezuma analīze zem pieliktās slodzes Spriegojot konstrukciju, galvenais mērķis ir sasniegt pateicīgākus sprieguma stāvokļus, tādēļ izvērtējot spriegumus elementā, ir jāņem vērā maksimālās un minimālās pieliktās slodzes vērtības. Tādā veidā, jebkurā šķērsgriezumā, spriegumi, kas radušies no sasprieguma spēka, ir jāapskata kopā ar spriegumiem, kas veidojas no pieliktās maksimālas vai minimālās slodzes. Primārā analīze saspriegtam betonam [...]

1. SPRIEGBETONA VISPĀRĪGAIS APRAKSTS Saspriegtais dzelzsbetons ir būvkonstrukciju veids, kurā dzelzsbetona konstrukcijas elementam tiek nodots sasprieguma spēks ar augstas stiprības tērauda stieņiem, stieplēm vai vīto stiegrojumu. Līdz ar to uzlabojas konstrukcijas nestspēja, jo sasprieguma spēks nodrošina betonā spiedes spriegumus visā šķērsgriezumā un tiek izmantots viss konstrukcijas šķērsgriezums un var tikt efektīvi pielietots augstas stiprības betons [...]

Ogļu termināls