Viadukts pār Lorupes gravu

Viadukts pār Lorupes gravu

Ideja būvēt ceļu, lai šķērsotu gravu, radās pagājuša gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados, kad, trasējot ceļu ar maza rādiusa (70 – 250 m) Iīknēm plānā un ar ļoti stāvu kāpumu un kritumu (5 – 6 %) profilā, apgāja pie Lorupes esošas dzirnavas.