Dienvidu tilta 2. kārta

Dienvidu tilta 2. kārta

Daugavas Dienvidu tilta 2. kārtas tehniskais projekts izstrādāts ar mērķi izveidot Dienvidu tilta pievedceļu kā ātrgaitas ielu un atbilstoši izveidojot vairāklīmeņu mezglu Rīgai nozīmīgu maģistrāļu – Lubānas, Krustpils, Dārzciema un Piedrujas ielu krustojumā.