Vanšu tilts pār Daugavu Jēkabpilī

Būvprojekta nosaukums: Vanšu tilts pār Daugavu Jēkabpilī
Atrašanās vieta: A/c E22 posma autoceļš P32 Viskāļi – Koknese
Atklāšanas datums: -
Pasūtītājs: Jēkabpils pilsētas dome
Ģenerāluzņēmēji: -
Projektēšanas stadija: Skiču projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: J. Linde
Tilta tips: Vanšu tilts
Tilta kopgarums: 133m
Laiduma shēma: 80 m + 260 m + 80 m

Esošais tērauda siju tilts pār Daugavu Jēkabpilī ir būvēts 1962. gadā un šodien ir gan sliktā tehniskā stāvoklī (ir rekomendēts ierobežot smagā transporta kustību pār to), gan arī par šauru pilsētas augošajai satiksmes intensitātei. Tādēļ jau ilgu laiku tiek veikti priekšizpētes darbi jauna tilta būvniecībai – sākot ar pārejas vietas izvēli un turpinot ar tilta variantu izstrādi un salīdzināšanu.

2011. gada nogalē AS „Ceļuprojekts” sadarbībā ar SIA „Inženierbūve” uzsāka jaunā tilta skiču projekta izstrādi. Par pamatu būvprojekta skiču stadijas risinājumiem ir ņemts 2009. gadā pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma izstrādātais mets „Tilta pār Daugavu un ceļu pieslēgumu trasējuma shēma” (izpildītājs – AS „Ceļuprojekts”). Aptuveni 400 m garajai tilta pārejai tika piedāvāti četri varianti:

  • Vanšu tilts ar 260m garu centrālo laidumu un dzelzsbetona stingrības siju un piloniem. Tilta kopgarums – 420 m (80 m + 260 m + 80 m);
  • Ekstradozētās sistēmas tilts ar diviem 130 m gariem centrāliem laidumiem un dzelzsbetona vai tērauddzelzsbetona laiduma konstrukciju (tika izstrādāts arī variants, gājēju ietvi novietojot zemākā līmenī – zem brauktuves plātnes). Tilta kopgarums – 414 m (77 m + 130 m + 130 m + 77 m) ;
  • Piecu laidumu dažādu pacilu ar betonu pildīti tērauda loki ar dzelzsbetona brauktuvi pa apakšu un 80m gariem centrāliem laidumiem. Tilta kopgarums – 360 m (60 m + 80 m + 80 m + 80 m + 60 m);
  • Sešu laidumu telpiski režģota tērauda kopne ar dzelzsbetona brauktuvi pa augšu un 60 m gariem centrāliem laidumiem. Tilta kopgarums – 336 m (48 m + 4×60 m + 48 m).

Kā īpaša Jēkabpils problēma ir atzīmējams augstais applūšanas risks pavasaros, kura galvenais cēlonis ir ledus sastrēgumi upē. Tādēļ īpaši uzmanīgiem šajā vietā jābūt ar jaunu šķēršļu, piemēram, tilta balstu izbūvi. Korekti šī ietekme ir pētāma tikai ar speciāli apskatāmajai vietai veidotiem hidroloģisko procesu modeļiem.

Inženieriem strādājot pie jauna tilta projekta pār Daugavu Jēkabpilī tika meklēts kompromiss, analizējot pilnu pilsētas jaunu infrastruktūras objektu attīstības problēmu spektru – satiksmes plūsmu un intensitāšu prognozes, iedzīvotāju un privātīpašnieku intereses, grunšu ģeoloģiskās un upes hidroloģiskās īpatnības pārejas vietā kā arī tehnisko iespēju sabalansētība ar estētiskiem un ekonomiskiem rādītājiem.

Ņemot vērā vēlmi iegūt pilsētu raksturojoši būvi, kas būtu atšķirīga no esošā tilta risinājuma un kļūtu par vertikālu dominanti Jēkabpils panorāmā, 2013. gada 22. februārī tika nolemts par 1. varianta jeb vanšu tilta būvniecību (izvēloties starp vanšu tiltu un ekstradozētās sistēmas tiltu). Lielākā vanšu tilta priekšrocība ir īsākas pieejas, tādēļ mazāk tiek skarts dzīvojamais rajons, kas ir labvēlīgi iedzīvotājiem. Kopējas būvniecības izmaksas tiek lēstas ap 10 miljoniem latu.

Tilta variantu 3D vizualizācija:

Related posts:

  1. Maltas, Valetas pilsētas gājēju tilts
  2. Tilts pār Dubnu Rožupē
  3. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
  4. Tilts pār Rēzeknes upi Rēzeknē
  5. Gājēju tilts pār Amatu

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls