Urbto (vietas) pāļu izmēri

Raksturīgie Latvijā izmantotie urbto pāļu diametri:

  • 0.62m
  • 0.88m
  • 1.18m
  • 1.25m
  • 1.50m

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls