Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī
Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” izstrādei

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārta” izstrādei

- Izpētes laiks: 2011.11.-12.

- Pasūtītājs: SIA „Aqua-Brambis”

- Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 64 urbumi 3-7 m dziļi, kopējais apjoms 217,4 m. Izpēte veikta diviem rajoniem – „Grīva” un „Jaunie Stropi”.

Related posts:

  1. Ūdenssaimniecības attīstība Aizputē
  2. Ūdenssaimniecības attīstība Ulbrokā

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls