Ūdenssaimniecības attīstība Aizputē
Ģeotehniskā izpēte ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbiem Aizputē

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte projektam „Tehniskās specifikācijas un skiču projekta sagatavošana un darba apjomu noteikšana projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē” būvdarbiem”

- Izpētes laiks: 2011.02.-2011.04.

- Pasūtītājs: SIA „Inženiertehniskie projekti”

- Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros ierīkoti 57 urbumi 3-10 m dziļi, kopējais apjoms 204 m.

Related posts:

  1. Ūdenssaimniecības attīstība Ulbrokā

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls