Tilts pār Zunda kanālu

- Būvprojekta nosaukums: Ģeotehniskā (ģeoloģiskā) izpēte tiltam pār Zunda kanālu

- Atrašanās vieta: Rīga, Tvaikoņa iela

- Izpētes laiks: 2011.10.

- Pasūtītājs: SIA „Ziemeļķīpsala”

- Galvenie rādītāji: Izpētes ietvaros izurbti 2 urbumi katrā Zunda kanāla krastā un 1 urbums uz ielas brauktuves; kopējā metrāža 52 m. Laboratorijas analīzes izpildītas 19 grunts un pamatiežu paraugiem un 2 ūdens paraugiem.

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls