Tilts pār Ventu Ventspilī
Paceļamā tilta projekta pār Ventu Ventspilī projekta vadība

AS Ceļuprojekts veica paceļamā tilta projekta pār Ventu Ventspilī projekta vadīšanu. Rekonstruētā tilta kopējais garums ir 281.14 metri, platums – 19.2 metri. Līdzšinējo divu braukšanas joslu vietā tagad ir četras – pa divām katrā virzienā, kā arī abās pusēs ietves, no kurām viena apvienota ar veloceliņu. Statiskā shēma: 15.5+32.7+33+36.6+40(paceļamā daļa)+36.6+33+32.7+15.5. Kopējais platums 19.2 metri, brauktuves platums 13.5 metri un ietves 1.5 un 2.5 metru platas. Atbilstoši standartam aprēķina slodzes LVS ENV 1991-3:2004, α=0.8.

Pirms rekonstrukcijas, Ventas tilts ekspluatācijā nodots 1963.gadā. Tilta vidējā daļa tika būvēta kā paceļama, taču tehnisku problēmu dēļ tiltu tā arī nebija iespējams izmantot kā paceļamo tiltu. Tilta brauktuve sastāvēja no 2 joslām, brauktuves kopējais platums 10.5 m, kā arī divām gājēju joslām, kopējais platums 2,5m. Laika posmā no 1996. līdz 2001.gadam tika veikti vairāki pētījumi, pamatojoties uz kuriem tika pieņemts lēmums veikt Ventas tilta rekonstrukciju.

Būvniecības gaitas bildes aplūkojamas – šeit.

Svarīgi, ka līdztekus šiem darbiem, tika ar atsevišķu projektu un finansējumu rekonstruēti arī satiksmes rotācijas apļi abos Ventas krastos pie paceļamā tilta. Tie ir veidoti ar apvadiem, kas ļauj veikt labo pagriezienu, neiebraucot rotācijas aplī, tādejādi būtiski palielinot krustojuma caurlaides spēju. Šāds apļu risinājums Latvijā izmantots pirmo reizi.
Tiltam ir deviņi laidumi un desmit balsti – četri krasta balsti un seši upes balsti. malējie laidumi ir veidoti no monolīta dzelzsbetona, visi pārējie, izņemot paceļamo daļu, no tēraudbetona, kas sastāv no tērauda sijas ar dzelzsbetona plātni. Vidējais paceļamais laidums ir tērauda konstrukcija. Pirms paceļamās daļas abās pusēs izveidota speciāli metāla konstrukcija, jeb vadulas, kuru uzdevums ir aizsargāt paceļamās daļas balstus no kuģu uzgrūšanās. Pēc projekta izbūvēta arī jauna kabeļu kanalizācija. tā iet pa tiltu, bet zem paceļamās daļas veidota kā dīķeris 10 metru dziļumā.

Rekonstrukcijas laikā būtībā ir radīts pavisam jauns tilts – no vecās konstrukcijas tika saglabāti tikai upes balsti, tai skaitā arī divi vidējie telpiskie paceļamās daļas balsti, kas tāpat tika daļēji demontēti un papildus pastiprināti ar skrūvpāļiem. Krasta balstiem tika saglabāta tikai pāļu pamatne, visa pārējā konstrukcija veidota pilnībā jauna. Jaunā tilta paceļamas daļas galvenie rotacijas punkti ir novietoti jaunās pozicijās, palielinot paceļamas daļas atveršanas leņķi. Tilta paceļamā daļa divpusēji paceļama pa diviem 15.48+15.48 posmiem, to atvēršanās leņķis 85 grādi un kuģu ceļa platums pie atvērta tilta 31.37 metri.

2010. gada pirmajos Ziemassvētkos (sestdien, 25. decembrī) notika rekonstruētā Ventas tilta atklāšana – noslēdzošā Ventspils jubilejas gada pasākumā.

Ventas tilta rekonstrukcija norisinājās Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem” ietvaros un tika uzsākta 2009.gada augustā. Darbus veica ģenerāluzņēmējs AS „Latvijas tilti”.


Video:

Related posts:

  1. Tilts pār Ventu Nīgrandē
  2. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
  3. Gājēju tilts pār Amatu
  4. Tilts pār Dubnu Rožupē
  5. Tilts pār Amatu

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls