Tilts pār Ventu pie Zlēkām

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Ventu pie Zlēkām
Atrašanās vieta: Pie Zlēkām ceļā Alsunga – Ugāle – Ance
Atklāšanas datums: 1975. gads
Pasūtītājs: LPSR Autotransporta un šoseju ministrija
Ģenerāluzņēmēji: Rīgas 4. CBR
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: Latvijas Ceļu un autotransporta projektēšanas institūts
(A/S „Ceļuprojekts”)
Projekta vadītājs: R. Maslovskis
Tilta tips: Saliekamā spriegbetona siju nepārtrauktas sistēmas tilts
Tilta kopgarums: 195.8 m
Laiduma shēma:

Ventas tiltam pār Zlēkām laiduma konstrukcija projektēta atkārtoti piemērojot Lorupes viaduktam 1966.g. projektēto laiduma konstrukciju. Laiduma konstrukcijas projekts izstrādāts ievērtējot esošo, Lorupes viadukta būvei izgatavoto un saglabāto, būves un montāžas inventāru, kas tika pielāgots konkrētajai būvei.

Tilta laidumi sastāv no divām kastveida šķērsgriezuma sijām, kas savukārt sastāv no atsevišķiem nelieliem blokiem (kopā 126 dzelzsbetona siju blokiem). Kopējais tilta garums pēc ir 195.8 m. Bloki sija apvienoti ar iepriekšsaspriegtu garenvirziena kūļu stiegrojumu. Augšējie kūļiem tiek nostiprināti pie tērauda atbalstu konstrukcijām, apakšējie tiek noenkuroti bloku šķautņu robos.

Siju bīdīšana veikta pa montāžas klāja sliežu ceļu, kas novietots virs balstiem. Lai samazinātu sijas pārkares svaru, to bīdot pāri ailei uz nākošo balstu, sijas sākuma galam piespriegts tērauda avanbeks.

Related posts:

  1. Tilts pār Baltezera kanālu
  2. Tilts pār Ventu Nīgrandē
  3. Tilts pār Ventu Ventspilī
  4. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
  5. Vanšu tilts pār Daugavu Jēkabpilī

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls