Tilts pār Ventu Nīgrandē
Tilts pār Ventu Nīgrandē /2007/

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Ventu Nīgrandē
Atrašanās vieta: Nīgrande, a/c P106 Ezere – Embūte – Grobiņa, km 18,
Atklāšanas datums: 2007. gads
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Autoceļu direkcija”
Ģenerāluzņēmēji: A/S „Latvijas tilti”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: R. Gruberts
Tilta tips: Konsolsistēmas divlaidumu konstrukcija (Gerbera sija)
Tilta kopgarums: 90.92 m
Laiduma shēma: 10.45 m + 34.4 m + 5.91 m + 28.6 m + 10.45 m

Nīgrandē pār Ventu 1937. g. tika uzbūvēts koka kopņu tilts ar betona malējiem laidumiem. 2. pasaules kara laikā nodedzināto centrālo laidumu vietā 1950. g. tika uzstādītas Gerbera sistēmas dzelzsbetona sijas (divi 34 m gari laidumi).
Tilta rekonstrukcijas projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Autoceļu direkcijas apstiprinātu projektēšanas uzdevumu un Saldus rajona arhitektes un būvvaldes vadītājas Dz. Ļūļākas izsniegto Arhitektūras plānošanas uzdevumu.
Tilta Gerbera siju pastiprināšanai paredzēts izmantot iepriekšēja ārējā spriegojuma troses jeb šprengeļus (6 + 4 gab.), kas veidojami no augsta blīvuma polietilēna caurulē ievietotiem saspriegtiem tērauda stiepļu kūļiem.
Abas bojātās krasta estakādes pārbūvētas no jauna, saglabājot esošos balstus. Nojaucot esošos L = 10.5 m garos dzelzsbetona parapetus, samazinās ceļa vizuālā sašaurinājuma efekts.
Jaunā krasta estakāžu konstrukcija paredzēta kā rāmja konstrukcija ar diviem mainīga augstuma rīģeļiem, kuros iespīlēta dzelzsbetona plātne. Fasādē estakādes vizuāli atgādina loka konstrukciju.
Pēc rekonstrukcijas 2007.g. tilta garums ir 90.92 m un tilts ir kļuvis platāks – 11.2 m, kā arī ir palielināta tā kravnesība, saspriedzot sijas ar ārējiem kūļiem. Malējiem laidumiem izveidota velves forma, piešķirot tiltam jaunu savdabīgu izskatu. Tilta mūžs pagarināts par vairākiem desmitiem gadu.

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls