Tilts pār Pērsi

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Pērses upi
Atrašanās vieta: Kokneses pagasts, E22 posmā Viskāļi – Koknese
Atklāšanas datums: 2012. gada 9. janvāris
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Ģenerāluzņēmēji: AS „A.C.B.”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: J. Linde
Tilta tips: Saspriegtā dzelzsbetona trīslaidumu nepārtrauktas sijas shēmas tilts
Tilta kopgarums: 86 m
Laiduma shēma: 22 m + 32 m + 22 m

Name: Bridge over river Pērse
Location: Kokneses district, E22 motorway Viskāļi-Koknese
Opening date: 09.01.2012
Client: SJSC „Latvijas Valsts ceļi”
Contractor: JSC „A.C.B.”
Design stage: Detailed design
Design company: JSC „Ceļuprojekts”
Design manager: J. Linde
Bridge type: Prestressed concrete triple-span continuous beam bridge
Total length: 86 m
Span lengths: 22 m + 32 m + 22 m

Projektētais tilts pār Pērsi atrodas Aizkraukles rajona Kokneses pagastā, no jauna projektētā autoceļa E22 posmā Viskāļi – Koknese. Tilta šķērsojums projektēts jaunā vietā.

Pērse ir Daugavas labā krasta pieteka, tā ietek Daugavā 125 km no Daugavas ietekas Rīgas jūras līcī. Jaunā tilta pārejas vieta atrodas 8.8 km no Pērses ieteces Daugavā. Pēc vietējo iedzīvotāju sniegtajām ziņām augstākais novērotais ūdens līmenis sasniedzis 82.50 m, savukārt tilta pārejas vietas izmeklēšanas darbos uzmērīti sekojoši līmeņi: 81.48 m (11.04.2005) un 79.87 m (22.07.2004).

Ceļš Pērses upi šķērso 600 slīpumā, tomēr, lai nesarežģītu laiduma konstrukcijas ģeometriju, balsti izvietoti perpendikulāri autoceļa asij, nevis paralēli upes straumei. Tilta laidumi ir izvēlēti pietiekoši gari, lai netraucētu upes straumes tecējumam. Tilta vietā autoceļa trase ir projektēta plāna līknē R~450m un ar konstantu garenkritumu 0.87 %. Ietves gājējiem uz tilta nav paredzētas.

Tiltam ir trīslaidumu nepārtrauktas sijas shēma 22 m + 33 m + 22 m ar konstantu sijas augstumu 1.4 m, kopējais tilta garums 86 m. Laiduma konstrukcija ir saspriegta dzelzsbetona sija ar 4 m garām konsolēm abās malās. Upes balsti ir no dzelzsbetona ar šķērsgriezumu elipses formā, kuram, virzienā no apakšas uz augšu palielinās šķērsgriezuma izmēri.

Uz tilta uzstādāmas H2 noturības klases barjeras. Lietus ūdeņu novadīšanai no brauktuves, pārvada abos galos (ceļa zemākajā pusē) paredzētas dzelzsbetona teknes. Uz pārvada paredzēts uzstādīt divus apgaismojuma stabus, kuriem elektrība tiek pievadīta pa brauktuves konsolēs iebūvētiem kanāliem. Abos tilta galos kabeļiem uzstādāmas skatakas.

Related posts:

  1. Tilts pār Baltezera kanālu
  2. Tilts pār Ventu pie Zlēkām
  3. Maltas, Valetas pilsētas gājēju tilts
  4. Iekārtais tilts pār Mēmeli
  5. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls