Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī /2004/

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
Atrašanās vieta: a/c P8 Inciems – Sigulda – Ķegums 60,96 km
Atklāšanas datums: 2004.g. 1.septembris
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Autoceļu direkcija”
Ģenerāluzņēmēji: SIA „Tilts”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: A/S „Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: R. Maslovskis
Tilta tips: Četrlaidumu nepārtraukta sijas tilts
Tilta kopgarums: 90.56 m
Laiduma shēma: 3.5 m + 19.5 m + 22.14 m + 22.27 m

Iepriekšējais tilts tika uzbūvēts 1960. gadā. Tam bija četri pārtraukti T veida nespriegoti dzelzsbetona siju laidumi: 14.1 m + 22.14 m + 22.26 m + 14.1 m. Tilta garums 72.56 m, brauktuves platums 6 m, ietvju platums 0.65 m. Trim upes balstiem apakšējās daļas, iespējamo straumju un ledus darbības augstumā, bija veidotas masīvas, bet augstāk ir divi stabi, kas balsta uzkalu. Krastos laiduma sijas tika balstītas uz dzelzsbetona gulšņiem. Tilta aprēķina slodzes, pēc tā laika Padomju Savienības normatīviem, H-13 un HГ-60.

Projekta piedāvājumi skiču stadijā tika izskatīti Latvijas Autoceļu direkcijā. Projektēšanas darbu turpināšanai nolēma esošo tiltu rekonstruēt, paredzot jaunu tērauddzelzsbetona laiduma konstrukciju un jaunus krasta balstus, bet esošos upes balstus iespējami izmantot, veicot nepieciešamās pārbūves.

Tilta rekonstrukcijas darbu projektēšana veikta un būvniecība paredzēta pēc Eirokoda normatīviem. Tilta konstrukcijas aprēķinātas pēc EVN 1991-3:1995. Izvēlētais brauktuves platums 9.0 m un ietves abās tilta pusēs pa 1.25 m. Projektētā tilta garums 90.56 m. Šī tilta inženiertehniskā meistarība tiek demonstrēta to projektējot 460 m rādiusa līknē, lai uzlabotu tilta pārejas plāna parametrus.

Laiduma konstrukcija uzprojektēta kā četrlaidumu nepārtraukta sija. Šķērsgriezumā četras tērauda dubult-T veida metinātas sijas, kas apvienotas ar dzelzsbetona plātni. Plātne starp sijām balsta tilta brauktuvi, bet uz plātnes sānu konsolēm izvietojas ietves. Laiduma konstrukcijas piepūļu aplēses tika veiktas ar programmu LIRA.

Related posts:

  1. Tilts pār Dubnu Līvānos
  2. Ceļa pārvads pār dzelzceļu (A/c A14 Daugavpils apvedceļš)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls