Tilts pār Dubnu Rožupē
Tilts pār Dubnu Rožupē /2005/

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Dubnu Rožupē
Atrašanās vieta: A/c P63 Līvāni – Preiļi 11.9km
Atklāšana: 2005
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Ģenerāluzņēmēji: SIA „Viadukts”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: R.Maslovksis
Tilta tips: Saspriegts dzelzsbetona plātnes tilts
Tilta kopgarums: 61.8 m
Laiduma shēma: 16 m + 27 m + 16 m

Līvānu – Preiļu ceļš Dubnas tilta rajonā eksistē jau ļoti sen un sena ir arī tilta pāreja. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā būvētie tilta balsti ir pamatā patreizējiem tilta balstiem. Divlaidumu koka kopņu tilts uz betona balstiem II Pasaules kara laikā ticis saspridzināts. Par to, kādas konstrukcijas tilts ticis atjaunots vēl kara laikā, ziņu nav, bet jau pagājušā gadsimta četrdesmito gadu beigās tilts ticis atjaunots apmēram sākotnējā, pirmskara izskatā.

Pēc Ceļu projektēšanas institūtā izstrādāta 1959. gada projekta, 1961. gadā tiltam koka kopnes tika nomainītas pret saliekamām, garenvirzienā dalītām, saspriegtām dzelzsbetona, T-veida sijām, bet balstiem tika izveidots betona apbetonējums (apmetums). 1990. un 1998. gadā, tiltam tika izstrādāti divi remontprojekti, no kuriem neviens netika realizēts, bet Līvāni – Preiļi ceļam 1998. gadā, ietverot posmu abpus tiltam, tika izstrādāts kapitālā remonta projekts, kuru realizēja 1999. un 2000. gadā.
Patreiz ceļam remontētā posmā klātnes platums ir 12 m, asfaltbetona segas platums 7,5 m.

A/S “Ceļuprojekts” izstrādātais rekonstrukcijas projekts, pēc kura notika tilta būvniecība, paredzēja tilta kopējo garumu 61.8 m ar laidumu shēmu 16 m + 27 m + 16 m. Laiduma konstrukcija paredzēta kā doba, saspriegta monolīta dzelzsbetona plātne. No monolīta dzelzsbetona ir paredzēti arī balsti uz urbtiem vietas pāļiem. Laiduma balstīšanai izvēlētas elastomēra balstīklas.

Tilts pār Dubnu Rožupē ir ieguvis balvu “Gada labākā būve 2005 (2. vieta)” nominācijā “Inženierbūve”.

Related posts:

  1. Tilts pār Dubnu Līvānos
  2. Gājēju tilts pār Amatu
  3. Tilts pār Amatu
  4. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls