Tilts pār Briedi

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Briedi
Atrašanās vieta: Valmieras rajons, a/c P11 Kocēni-Limbaži-Tūja 11.2 km
Atklāšanas datums: 1998. gads
Pasūtītājs: VAS”Latvijas Autoceļu direkcija”
Ģenerāluzņēmēji: AS “8.CBR”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: A. Plukše
Tilta tips: Monolīta dzelzsbetona vienlaiduma tilts
Tilta kopgarums: 12.12 m
Laiduma shēma: 12.12 m

Tilts pār Briedi autoceļa P11 Kocēni-Limbaži-Tūja 11.2 km atrodas Valmieras rajona Dikļu pagastā, netālu no Kocēnu pagasta robežas.

Bijušais dzelzsbetona tilts ir būvēts 1968. gadā pēc „Latdoravtoprojekt” sastādītā projekta ar gabarītu G-8 + 2 x 1.0 m un laiduma garumu L = 17.34 m. Iepriekšējais tilts bija divlaidumu tilts ar shēmu 2 x 8.66 m un ar dzelzsbetona pāļu balstiem.

Tilta galos uzbērums bija sēdies, asfalts saplaisājis un konusi augšējā daļā izskaloti un nobrukuši, kā arī nobrukušas pašu konusu nostiprinājuma plātnes.

Šim tiltam A/S „Ceļuprojekts” izstrādāja 4 variantus:

  • Monolīta dzelzsbetona vienlaiduma tilts, kas ar nepilna dzelzsbetona šarnīra starpniecību balstīts uz tērauda rievsienu ar dzelzsbetona uzkalu;
  • Tērauddzelzsbetona vienlaiduma tilts uz dzelzsbetona pāļu balstiem;
  • Kastveida dzelzsbetona caurteka uz pāļu pamata;
  • Monolītā dzelzsbetona vienlaiduma rāmis uz dzelzsbetona pāļu režģogiem.

Par pamatvariantu tika izraudzīts 1. Variants. Tilta garums L = 12.12 m, gabarīts G = 9.5m. Tilta projekts izstrādāts atbilstoši Eirokoda normām.

Related posts:

 1. Tilts pār Baltezera kanālu
 2. Tilts pār Dubnu Rožupē
 3. Tilts pār Pērsi
 4. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
 5. Tilts pār Ventu pie Zlēkām

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls