Tilts pār Baltezera kanālu

Būvprojekta nosaukums: Tilts pār Baltezera kanālu
Atrašanās vieta: Autoceļa A1 Rīga-Ainaži 3.7km
Atklāšanas datums: 2000. gads
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Autoceļu direkcija”
Ģenerāluzņēmēji: SIA „8 CBR”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: P. Vilcāns
Tilta tips: Tērauda-dzelzsbetona nepārtrauktas sistēmas siju tilts
Tilta kopgarums: 46.2 m
Laiduma shēma: 12 m + 22.2 m + 12 m

Projekts izstrādāts tilta pār Baltezera kanālu rekonstrukcijai, to paplašinot. Iepriekšējā tilta laiduma konstrukcija tika nomainīta, bet balsti – paplašināti.

Bijušais tilts tika uzbūvēts 1956. gadā pēc “Sojuzdorprojekt” Minskas filiālē 1954. gadā izstrādātā projekta. Tilta laiduma konstrukcija – divkonsoļu monolīta dzelzsbetona, balsti – monolīta betona un akmensbetona, kas balstīti uz 1931. gadā būvētā loka tilta koka pāļu pamatojuma. Tā gabarīts 7.0 m ar 0.75 m platām ietvēm abās pusēs.

Sakarā ar lielo kustības intensitāti (pēc tā laika datiem – 15000 mašīnu diennaktī) un tilta nepietiekošo nestspēju, tik nolemts, ka tas jāpārbūvē. Atbilstoši Latvijas normām, paredzētas 4 kustības joslas, gabarīts 1.5 m + 7.0 m + 2.0 m + 7.0 m + 1.5 m, kur 2 m ir sadalošās joslas platums. Paplašināšana paredzēta uz abām pusēm.

Projektēšanas un būvniecības bāze ir Eirokodi. Jaunā tilta konstrukciju aprēķina nestspēja noteikta pēc EVN 1991‑3:1995.

Jaunā laiduma konstrukcija veidota kā nepārtraukta tērauddzelzsbetona konstrukcija (8 tērauda sijas ar dzelzsbetona brauktuves plātni). Laidumu shēma 12.0 m + 22.2 m + 12.0 m.

Projektā tika paredzēta esošo balstu izmantošana, tos paplašinot uz abām pusēm. Krasta balsti izbūvēti jauni un tie balstīti uz pāļiem.

Tilta vidējo balstu tika konsoles pagarinātas un tajās iebetonētas detaļas, perspektīvā paredzēto apgaismošanas stabu piestiprināšanai.

Related posts:

  1. Tilts pār Dubnu Rožupē
  2. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
  3. Iekārtais tilts pār Mēmeli
  4. Vanšu tilts pār Daugavu Jēkabpilī
  5. Gājēju tilts pār Amatu

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls