Tilta definīcija
Konstrukciju un elementu standarta termini un definīcijas

Tilts
transportbūve, kas kalpo ceļa pārvadīšanai pār ūdens šķēršļiem – upēm, kanāliem, jūras šaurumiem. Tilta konstrukcija pārtrauc ceļa klātni un transporta līdzekļu kustība notiek pa tilta laidumu konstrukcijām, kuras kustīgi slodzi un savu pašsvaru nodod balstiem, bet tie savukārt gruntij. Tiltu konstrukciju statiskās shēmas: sijas, loki, rāmji, kombinētās sistēmas. Materiāls – betons, dzelzsbetons, spriegbetons, metāls, mūris, koks.

Papildus transporta un autoceļu tiltu definīcijas un skaidrojumi:
1. http://tezaurs.lv - inženiertehniska celtne ceļa pārvadei pār apvidus šķēršļiem (piemēram, pār upēm, gravām, ceļiem, apbūvēm).
2. LVS 190-11:2009 “Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi” – transportbūve, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu, satiksmes ceļu vai citu fizisku šķērsli. Tilts pārtrauc ceļa klātni.
3. http://www.letonika.lv - būve ceļa pārvadīšanai pāri ūdensšķēršļiem. Jebkurš tilts sastāv no brauktuves, laiduma konstrukcijas un balstiem. Tilts pāreja – posms, kurā ceļa trase šķērso upi; sastāv no tilts un tā pieejām un uzbrauktuvēm. inženierbūve ceļa pārvadīšanai pār šķērsli. Tilti tika iedalīti pēc transporta veida (gājēju, autoceļu, dzelzceļu tilti), pēc materiāla (koka, akmens, metāla, dzelzsbetona, kombinēti), pēc statiskās shēmas (siju, arku, loku, kopņu, iekārtie tilti). Pāri laukumiem, ap būvēm, uzbērumu vietā tiek celtas estakādes. Pāri ceļam, dzelzceļam – ceļa pārvads, pāri gravām, ielejām – viadukts. Latvijas valsts autoceļos ir 929 tilti (~31137 m): 20 koka tilti (~275 m), 14 akmens tilti (~486 m), 21 metāla tilts (~28334 m).
4. http://lv.wikipedia.org – tilts ir no stingra materiāla veidota pāreja pār upi, strautu, aizu vai citu padziļinājumu zemes virsmā, kuru izmanto šī šķēršļa šķērsošanai ar kājām vai transportu. Bez tam tilts var kalpot kā pārvads cauruļvadiem vai akvedukts. Attiecīgi, kā tilts var kalpot pār šķērsli pārmests koka stumbrs, no zariem un koka gabaliem pīta iekārtā taka pār aizu vai gravu, gan arī nopietnas inženiertehniskas būves no monolītmateriāliem.

Related posts:

  1. Ventspils paceļamā tilta būvniecības bildes
  2. Saules bateriju jumts uz Londonas tilta
  3. Paceļamie un izgriežamie tilti
  4. Dienvidu tilta 2. kārta

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls