Vēsture

no 1951. līdz 1991.gadam

“Ceļuprojekta” izveidošanas pirmsākumi meklējami 1951. gada beigās, kad Vissavienības ceļu apkalpošanai tika izveidota trīs cilvēku grupa (inženieri R.Eglītis, H.Nartišs un tehniķe M.Bruskina) un 1955. gadā, kad Republikas nozīmes ceļu apkalpošanai tika izveidota ministrijas Ceļu pārvaldes grupa Tukumā (inženieri G.Binde, R.Jagare un tehniķe V.Žvīgure).

darb003_2img120

Reorganizējot republikas teritorijā esošo ceļu padotību, 1956. gada augustā abas projektēšanas grupas apvienoja un nodibināja Ceļu pārvaldes projektēšanas grupu, kuru papildināja līdz 19 darbiniekiem. Šī grupa (jau vairāk nekā pussimts darbinieku) bija pamats 1958. gada 2. jūnijā nodibinātajam Latvijas Valsts autoceļu un transporta uzņēmumu projektēšanas institūtam “Latdoravtoprojekt”. 1965. gada 15. decembrī institūta nosaukums mainījās: „Latvijas PSR Autotransporta un šoseju ministrijas institūts “Latgiprodotrans”", bet 1984.gada jūlijā pirmo reizi izskanēja latviskots uzņēmuma nosaukums „Latvijas PSR Transporta un ceļu saimniecības ministrijas institūts “Ceļuprojekts””.t-271-kajnieku-tilts-par-gauju-pie-velna-alas-siguldaa Ceļu būvniecības raženākajā laikā (20. gs. 60.–70. gados) ap 200 “Ceļuprojekta” inženieru radīja projektus tūkstošiem kilometru Latvijas ceļu, kā arī daudziem satiksmes mezgliem, tiltiem, ceļu būvorganizāciju bāzēm, būvmateriālu ieguves un pārstrādes uzņēmumiem u.c., kas, būdama Latvijas transporta infrastruktūras nacionālā bagātība, vēl arvien izstaro “Ceļuprojekta” ceļinieku inženierdomas spēku.

no 1991.gada līdz šodienai 

1991. gada 8. oktobrī institūtu privatizēja uzņēmuma darbinieki, nodibinot projektēšanas konsultatīvo firmu – akciju sabiedrību “Ceļuprojekts”. Sākās jauns periods uzņēmuma vēsturē, kas pavēra tam jaunas ilgtspējīgas attīstības iespējas. Pašlaik “Ceļuprojekts” ir neatkarīga, viena no Latvijas vadošajām firmām autoceļu un transportbūvju projektēšanā. Augsti kvalificēti inženieri nodrošina augstu kvalitāti, izmantojot savu pieredzi, jaunākās un progresīvākās atziņas ceļu nozarē un modernu projektēšanas un izpētes darbu tehniku.