Sertifikāti

ISO 9001:2015

Projektu kvalitātes vadības sistēma atbilst ISO 9001:2015 standarta prasībām. Kvalitātes vadības sistēma attiecas uz autoceļu, ielu un stāvlaukumu, tiltu, ēku un būvju, hidrotehnisko būvju un inženierkomunikāciju projektēšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību, ģeoloģisko un ģeotehnisko izpēti un projektēšanu, topogrāfisko uzmērīšanu.

LBS būvprakses sertifikāti

Latvijas Būvinženieru savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas būvprakses sertifikāti par pastāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās darbības jomās:

  • Ceļu projektēšanai un būvprojektu vadīšanai, būvprojektu ekspertīzes un būvuzraudzības veikšanai.

  • Tiltu projektēšanai un būvprojektu vadīšanai, būvprojektu ekspertīzes un būvuzraudzības veikšanai.

  • Hidrotehnisko būvju, projektēšanai un ekspertīzes veikšanai.

  • Ēku projektēšanai un būvprojektu vadīšanai, ekspertīzes un būvuzraudzības veikšanai.

  • Ģeotehniskās inženierizpētes veikšanai.