Arhīvs

Šajā telpā mīt Vēsture. Ejot gar plauktiem, Jūs vienā mirklī nonākat 20, 30 un vēl vairāk gadu senā pagātnē – laikā, kad rasējumus zīmēja ar zīmuli un tušu, mērnieki strādāja ar ekeriem, aprēķinus veica uz skaitāmajiem kauliņiem (un zāle, kā visiem zināms, bija zaļāka). Padomju gados projektēšanas institūts (tas bija „Ceļuprojekta” toreizējais tituls) darbojās valsts institūciju paspārnē un bija monopolists ceļu projektēšanas jomā, tādējādi kopš 1958.gada mūsu darbinieki projektējuši lielāko daļu Latvijas autoceļu un ar tiem saistīto būvju. Arhīva plauktos guļ tūkstošiem ceļu kilometru, simtiem tiltu, būvmateriālu atradņu, ēku un citu objektu. Šeit glabājas uzņēmuma struktūrvienībās izstrādātā zinātniski tehniskā, radošā dokumentācija (vienkāršāk sakot, projekti) uz papīra, elektroniskajiem un citiem informācijas nesējiem, lietvedības dokumenti, dažādi materiāli, kas nepieciešami darba procesā (kartogrāfiskie materiāli, standarti u.c.), kā arī kinofotofonodokumenti, kas attiecas uz uzņēmuma darbību. Arhīvs nodrošina uzņēmuma darbiniekiem un citiem lietotājiem pieeju arhīva fondam un tā izmantošanu. Interesentiem, kas nav uzņēmuma darbinieki, šis pakalpojums ir par maksu un nepieciešama uzņēmuma vadības parakstīta atļauja izmantot arhīvā pieejamos dokumentus. Orientēšanos plašajā arhīva fondā un vieglu vajadzīgo objektu atrašanu nodrošina elektroniskais un kartīšu katalogs.
Šodien projektētāju darbs nav iedomājams bez specializētām datorprogrammām, bet šeit jebkuram ir iespēja bijīgi paņemt rokās vecu, apdzeltējušu papīra lapu, uz kuras inženiera roka pirms pusgadsimta rūpīgi izzīmējusi tilta konstrukciju. Vecākais arhīva projekts – tilts pār Dubnu autoceļā Līvāni – Preiļi – datēts ar 1930.gadu.