Par mums
Par mūsu organizāciju un kolektīvu
“C
eļuprojekts” ir viena no Latvijas vadošajām autoceļu un transportbūvju projektēšanas firmām, kuras izveidošanas pirmsākumi meklējami 1951. gadā. Pateicoties vairāk kā 50 gadu laikā uzkrātai pieredzei, jaunākajām un progresīvākām atziņām ceļu nozarē un modernai projektēšanas un izpētes darbu tehnikai, “Ceļuprojekts” spēj nodrošināt augstu projektēšanas un pakalpojumu kvalitāti.
Akciju sabiedrībā “Ceļuprojekts” ir 4 ražojošās nodaļas, kurās strādā profesionāli savas nozares speciālisti. Mēs veicam autoceļu, ielu, stāvlaukumu, ēku, tiltu, tuneļu un hidrotehnisko būvju projektēšanu, būvdarbu uzraudzību, būvprojektu ekspertīzi, būvniecības autoruzraudzības darbus, topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērīšanu, ģeodēziskos darbus, ainavu projektēšanu, telpisko projektēšanu, objektu tehniski ekonomisko pamatojumu un to iespējamības un attīstības izpēti, satiksmes organizācijas shēmu izstrādi un analīzi, ģeotehnisko un ģeoloģisko izpēti, kā arī sniedzam konsultācijas.