Tag Archives: Dzelzceļš

30.10.2013 Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” sākotnējo sabiedrisko apspriešanu Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.…. Raksta fragments pārpublicēts no:http://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=107122

Ogļu termināls