Rīgas Ziemeļu transporta koridors, 3. un 4. posms

Ziemeļu koridora karte

Rīgas Ziemeļu transporta koridors (Ziemeļu koridors) ir lielākais transporta infrastruktūras projekts Rīgā pēdējās desmitgadēs – AS Ceļuprojekts 2011. gada nogalē pabeidza darbus pie 3. un 4. posma skiču projekta izstrādes.

Projekta mērķis – atslogot no transporta radītās slodzes Rīgas centru, iekļaut Eiropas nozīmes ceļu tīklā Rīgas ostu un uzlabot Rīgas un Pierīgas transporta infrastruktūras sistēmu kopumā, nodrošinot pilsētas, reģiona un valsts izaugsmes iespējas ilgtermiņā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļs, kas šķērso Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru. Plānotais ceļa garums – ap 27 – 30 km. Rietumos Ziemeļu koridors pieslēgsies Rīgas – Jūrmalas – Ventspils autoceļam pie Priedaines, bet austrumos – pie Vidzemes šosejas Berģos. Ziemeļu koridors tiks integrēts Rīgas ielu struktūrā ar 10 – 12 daudzlīmeņu krustojumiem. Autoceļš šķērsos arī ap 0,4 km plato Daugavu.

Novietojums

Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma novietojuma apstiprinātais ģenerālvarinats sākas pie Daugavgrīvas ielas un beidzas plānotāā ceļu mezglā pie Priedaines, kur paredzēts autoceļa Rīga – Ventspils un Ziemeļu koridora savienojums. Ziemeļu koridora 3. posma trase virzās pa Rīgas administratīvo teritoriju, savukārt 4. posms šķērso Babītes un Jūrmalas administratīvo teritoriju.

Detalizēts 3. un 4. posma novietojuma apraksts

Ziemeļu koridora 3. un 4.posma izvēlētā ģenerālvarianta trase rietumu daļa virzās pa esošo autoceļu A10 (Rīgas – Jūrmalas šoseja) līdz ceļu mezglam ar autoceļu A5 (Salaspils – Babīte, Rīgas apvedceļš). Līdz autoceļu A5 un A10 ceļu mezglam izvēlētais ģenerālvariants neparedz veikt Rīgas – Jūrmalas šosejas rekonstrukciju, taču esošo autoceļu A5 un A10 ceļu mezglu pārbūve ir iekļauta projektā.

Autoceļu A5 / A10 ceļu mezglā trase pagriežas Babītes virzienā un pāri Rīgas – Tukuma dzelzceļa līnijai turpinās pa esošo autoceļu A5 līdz tā pagriezienam uz Babīti. Šeit plānots jaunās trases ceļu mezgls ar autoceļu A5. Šo autoceļa A5 posmu ir paredzēts nedaudz paplašināt.

Tālāk Ziemeļu koridora trase turpinās Babītes novada teritorijā pa jaunbūvētu trasi Saulīšciema virzienā. Šeit trase novietota starp ūdens attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” dūņu laukiem un Hapaka grāvi. Tālāk austrumos, lai trasi pēc iespējas atvirzītu no esošās un perspektīvās apbūves, tā virzās pa Jūrmalas pilsētas dabas teritorijām (pārsvarā mežu teritorijām).

Rīgas pilsētas teritorijā trase atrodas tai atvēlēto sarkano līniju robežās – tā šķērso Spilves poldera pļavas ziemeļos no Kleistiem. Ar Kleistu ielu Ziemeļu koridora tiek savienots ar daudzlīmeņu ceļu mezglu. Tālāk austrumos plānots trases divlīmeņu šķērsojums pāri dzelzceļa līnijai Zasulauks – Bolderāja, aptuveni 500 m tālāk austrumos, Rātsupes mazdārziņu teritorijā 3.posms noslēdzas un sākas Ziemeļu koridora 2.posms.

Projekta sagatavošana uzsākta 2005. gada decembrī, plānotais būvniecības uzsākšanas laiks – 2015. – 2018. gads, būvniecības pabeigšanas laiks – 2022. gads.

Vairāk informācijas – http://www.ziemelukoridors.lv/

Related posts:

  1. Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3D vizualizācija
  2. Autoceļa E67 Via Baltica posma Ķekava – Iecava rekonstrukcija
  3. (Latviešu) Tilts pār Rēzeknes upi Rēzeknē
  4. (Latviešu) Saulkrastu apvedceļš
  5. (Latviešu) Gājēju tilts pār Amatu

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls