Учебные материалы
(Latviešu) Kalendārā grafika sagatave (MS Excel)
Mūsdienās veidojot svarīgus uzdevumus, kas saistīti ar liela skaitu veicamiem darbiem kādā laika posmā, ir ļoti svarīgi izveidot pareizu un efektīvu stratēģisko plānojumu. Viens no pārskatāmākajiem veidiem, lai rastos priekšstats par visiem veicamajiem darbiem un to prioritāšu sadalījumu, ir Ganta diagramma, jeb kā to vienkāršoti mēdz saukt - darbu izpildes kalendārais grafiks....
Deformācijas šuves uzdevumi
Satiksmes būvju deformācijas šuvju uzdevumi ir sekojošie - 1) Nodrošināt laiduma konstrukcijas pārvietošanās iespējas kustīgo slodžu, betona ilgstošo procesu (rukuma un šļūdes) un temperatūras izmaiņu iedarbības rezultātā. Deformācijas šuvēm nepārtraukti jāpielāgojas acumirklīgajām tilta deformācijām, pie tam ar vismazāko iekšējo pretestību ...
Īss tiltu būvprojekta tapšanas izklāsts
Kad konkursa ceļā iegūts pasūtījums, tad pasūtītājs projektētājam darba veikšanai iesniedz sekojošus dokumentus: 1) Projektēšanas uzdevumu; 2) Plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 3) Būvē ieinteresētu vai ar būvi saistītu iestāžu....
(Latviešu) Spriegbetona konstrukciju projektēšana (2. daļa)
1.2. Šķērsgriezuma analīze zem pieliktās slodzes. 1.3. Elements pakļauts centriskam saspriegumam. 1.4. Elements pakļauts ekscentriskam saspriegumam
Spriegbetona konstrukciju projektēšana (1. daļa)
Saspriegtais dzelzsbetons ir būvkonstrukciju veids, kurā dzelzsbetona konstrukcijas elementam tiek nodots sasprieguma spēks ar augstas stiprības tērauda stieņiem, stieplēm vai vīto stiegrojumu. Līdz ar to uzlabojas konstrukcijas nestspēja, jo sasprieguma spēks nodrošina betonā spiedes spriegumus visā šķērsgriezumā un tiek izmantots viss konstrukcijas šķērsgriezums un var ...