Полезные ссылки

Ceļu projektēšana:

  • Autoceļu terminu tehniskā vārdnīca (links)


Aprēķini:

  • Mērvienību konvertētājs (links)


Ģeodēzija:

  • Koordinātu pārrēķinu kalkulators (links)


Normatīvie dokumenti:

  • Standartizācijas birojs (links)
  • The International Federation for Structural Concrete (links)