Новости

(Latviešu) Eiro kalkulators

(Latviešu) Tilts pār Aģi Zvejniekciemā

A/c A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma no km 30,76 līdz km 38,22 un no km 38,61 līdz km 39,57 rekonstrukcija (Tilts pār Aģi Zvejniekciemā).

(Latviešu) Autoceļa E22 posma Nirza-Ploski km 147.10 – 156.84 rekontrukcijas projekts

Projektu jaunajam ceļam no Ludzas līdz Terehovai izstrādāja a/s «Ceļuprojekts». Trešdaļa projektēšanas izmaksu segta no TEN T līdzekļiem. Naudu būvdarbiem daļēji piesaistīs no Kohēzijas fonda līdzekļiem...

(Latviešu) Autoceļa E22 posma Ludza – Nirza km 123.3 – 147.10 rekontrukcijas projekts

Projektu jaunajam ceļam no Ludzas līdz Terehovai izstrādāja a/s «Ceļuprojekts». Trešdaļa projektēšanas izmaksu segta no TEN T līdzekļiem. Naudu būvdarbiem daļēji piesaistīs no Kohēzijas fonda līdzekļiem...

(Latviešu) Autoceļa E22 posma Ploski – Terehova km 156,84 – 162,00 rekontrukcijas projekts

Autoceļa E22 posma Ploski – Terehova km 156,84 – 162,00 rekontrukcija

(Latviešu) Tilts pār Pedeli Valkā

Daži projekta tehniskie rādītāji: rekonstruētas 4,8 km tranzīta maršruta ielas, ielu platums 7.5-8 m, asfalts- 2 kārtās ielām 12 cm biezumā, nobrauktuves un laukumi 8 cm biezumā, kopējā virskārtas platība 52500 m2...

(Latviešu) Tilts pār Briedi

Tilts pār Briedi autoceļa P11 Kocēni-Limbaži-Tūja 11.2 km atrodas Valmieras rajona Dikļu pagastā, netālu no Kocēnu pagasta robežas. Bijušais dzelzsbetona tilts ir būvēts 1968. gadā...

(Latviešu) Tilts pār Pērsi

Projektētais tilts pār Pērsi atrodas Aizkraukles rajona Kokneses pagastā, no jauna projektētā autoceļa E22 posmā Viskāļi – Koknese. Tilta šķērsojums projektēts jaunā vietā. Pērse ir Daugavas labā krasta pieteka, tā ietek Daugavā...

(Latviešu) Viadukts pār Lorupes gravu

Ideja būvēt ceļu, lai šķērsotu gravu, radās pagājuša gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados, kad, trasējot ceļu ar maza rādiusa (70 – 250 m) Iīknēm plānā un ar ļoti stāvu kāpumu un kritumu (5 - 6 %) profilā, apgāja pie Lorupes esošas dzirnavas. Teika vēsta, ka dzirnavniekam bijusi skaista meita un, tajā iemīlējies...

(Latviešu) Tilts pār Ventu pie Zlēkām

Ventas tiltam pār Zlēkām laiduma konstrukcija projektēta atkārtoti piemērojot Lorupes viaduktam 1966.g. projektēto laiduma konstrukciju. Laiduma konstrukcijas projekts izstrādāts ievērtējot esošo, Lorupes...