Category Archives: Izsledovanija

Sorry, this entry is only available in Latviešu.

Satiksmes būvju deformācijas šuvju uzdevumi ir sekojošie. Lieliem pārvietojumiem paredzētās mūsdienu deformācijas šuves faktiski ir jāsauc par mehānismiem, kuru kinemātiskajai mainībai jānodrošina augstāk minētās prasības. Šādu šuvju projektēšana un izgatavošana ir pārāk specifiska, lai to varētu veikt atsevišķas projektēšanas resp. būvēšanas firmas. Projektētāja uzdevums ir pareizi noteikt nepieciešamos šuvju parametrus un tilta projektā paredzēt iespēju [...]

Kad konkursa ceļā iegūts pasūtījums, tad pasūtītājs projektētājam darba veikšanai iesniedz sekojošus dokumentus: 1) Projektēšanas uzdevumu; 2) Plānošanas un arhitektūras uzdevumu; 3) Būvē ieinteresētu vai ar būvi saistītu iestāžu izsniegtos tehniskos noteikumus (savu interešu vai savu komunikāciju aizsardzībai, diemžēl bieži uz citu rēķina, arī savu komunikāciju pilnveidošanai un modernizēšanai). Tradicionālie Tehnisko noteikumu izsniedzēji: a) VAS [...]

Sorry, this entry is only available in Latviešu.

1. SPRIEGBETONA VISPĀRĪGAIS APRAKSTS Saspriegtais dzelzsbetons ir būvkonstrukciju veids, kurā dzelzsbetona konstrukcijas elementam tiek nodots sasprieguma spēks ar augstas stiprības tērauda stieņiem, stieplēm vai vīto stiegrojumu. Līdz ar to uzlabojas konstrukcijas nestspēja, jo sasprieguma spēks nodrošina betonā spiedes spriegumus visā šķērsgriezumā un tiek izmantots viss konstrukcijas šķērsgriezums un var tikt efektīvi pielietots augstas stiprības betons [...]

Ogļu termināls