Category Archives: Дороги

Rīgas Ziemeļu transporta koridors (Ziemeļu koridors) ir lielākais transporta infrastruktūras projekts Rīgā pēdējās desmitgadēs – AS Ceļuprojekts 2011. gada nogalē pabeidza darbus pie 3. un 4. posma skiču projekta izstrādes. Projekta mērķis – atslogot no transporta radītās slodzes Rīgas centru, iekļaut Eiropas nozīmes ceļu tīklā Rīgas ostu un uzlabot Rīgas un Pierīgas transporta infrastruktūras sistēmu [...]

Būvprojekta nosaukums: Autoceļa E67 Via Baltica posma Ķekava – Iecava rekonstrukcija, km 25,0 – 42,9 Autoceļš: Via Baltica E67 posma Ķekava – Iecava Pasūtītājs: LR Satiksmes ministrija Ģenerāluzņēmēji: AS A.C.B. Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”

Ogļu termināls