Pļaviņu HES celtņa sliežu ceļš
Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtņa sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošana

Pļaviņu HES augšas bjefa sliežu ceļš un celtnis

Būvprojekta nosaukums: Pļaviņu HES celtņa sliežu ceļš
Atrašanās vieta: Pļaviņu HES, Aizkraukle
Atklāšanas datums: 2010. gads
Pasūtītājs: AS “Latvenergo”
Ģenerāluzņēmēji: SIA “Rīgas tilti”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: R. Gruberts
Tilta tips: Vienkāršs 10 laidumu siju tilts
Konstrukcijas kopgarums: 167 m
Laidumu shēma: 10 x 16.4 m

AS “Ceļuprojekts” 2010. gadā izstrādāja Pļaviņu HES augšas bjefa pastatņu celtņa sliežu ceļa siju un balstu dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas projektu.

Pastatņu celtņa tiltam ir 10 vienkāršu siju laidumi, katra laiduma šķērsgriezumā divas spriegotas h=1,80 m augstas dzelzsbetona sijas, laiduma garums starp atbalsta asīm 16,4 m, katrai sijai 1,0 m garas galu konsoles. Attālums šķērsvirzienā starp abām sijām ir 15,5 m. Garenvirzienā sijas saspriegtas, izmantojot stenda tehnoloģiju ar kūļiem 32 Ø5 mm. Sijas vidū apakšējā plaukta zonā ir 8+8+2 kūļi (ar kontrolējamo spriegumu 9000 kg/cm2, bet augšējā plaukta zonā ir 4 kūļi ar kontrolējamo spriegumu 4000 kg/cm2. Siju sieniņas balstīšanās zonā sabiezinātas no 25 cm līdz 10 cm. Sijām laidumā stinguma ribu nav. Sijas saspriegtas arī vertikālā plaknē, gar sijas sieniņām izvietojot vertikālus stieņus no Ø25 A-IIIв stiegrojuma. Sijas sieniņas sabiezinātās daļas tuvumā vertikālo stieņu izvietojums ir ļoti blīvs (solis tuvāk siju šķērsgriezuma maiņas vietai tikai 7,5 cm). Lai īstenotu šādu saspriegumu, stieņiem uzvilkta izolējoša polivinilhlorīda caurulīte Diekš.=32-34 mm, kas pildīta ar sintētisku smērvielu.

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls