Tilti, pārvadi, tuneļi
Projektēšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze, vizualizācija

  • Tiltu un satiksmes pārvadu būvprojektēšana;

  • Gājēju tiltu un pārvadu būvprojektēšana;

  • Kuģojamo ūdensteču un ūdenstilpju hidrotehnisko būvju projektēšana;

  • Būvju būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze;

  • Tiltu restaurācijas projektu izstrāde;

  • Būvniecības autoruzraudzības darbi;

  • Transportbūvju ekspertīze;

  • Objektu 3D vizualizācija.

Tilts pār Mēmeli Bauskā
Tilts pār Dubnu Rožupē
Gājēju tilts pār Amatu
Tilts pār Amatu
Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
Tilts pār Dubnu Līvānos
Ceļa pārvads pār dzelzceļu (A/c A14 Daugavpils apvedceļš)