Tilti, pārvadi, tuneļi
Projektēšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze, vizualizācija

  • Tiltu un satiksmes pārvadu būvprojektēšana;

  • Gājēju tiltu un pārvadu būvprojektēšana;

  • Kuģojamo ūdensteču un ūdenstilpju hidrotehnisko būvju projektēšana;

  • Būvju būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze;

  • Tiltu restaurācijas projektu izstrāde;

  • Būvniecības autoruzraudzības darbi;

  • Transportbūvju ekspertīze;

  • Objektu 3D vizualizācija.

Vanšu tilts pār Daugavu Jēkabpilī
Rīgas Ziemeļu transporta koridors, 3. un 4. posms
Iekārtais tilts pār Mēmeli
Autoceļa E67 Via Baltica posma Ķekava – Iecava rekonstrukcija
Tilts pār Ventu Ventspilī
Pļaviņu HES celtņa sliežu ceļš
Tilts pār Rēzeknes upi Rēzeknē
“Baltic Coal Terminal” ogļu muliņa celtniecības autoruzraudzība
Maltas, Valetas pilsētas gājēju tilts
Oskara Kalpaka kanāla tilts
Saulkrastu apvedceļš
Tilts pār Ventu Nīgrandē