Tilti, pārvadi, tuneļi
Projektēšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze, vizualizācija

  • Tiltu un satiksmes pārvadu būvprojektēšana;

  • Gājēju tiltu un pārvadu būvprojektēšana;

  • Kuģojamo ūdensteču un ūdenstilpju hidrotehnisko būvju projektēšana;

  • Būvju būvuzraudzība un būvprojektu ekspertīze;

  • Tiltu restaurācijas projektu izstrāde;

  • Būvniecības autoruzraudzības darbi;

  • Transportbūvju ekspertīze;

  • Objektu 3D vizualizācija.

Sākas skates „Gada labākā būve Latvijā 2014” pusfināls
Rekonstruēts Riju strauta tilts Skaistkalnē
Tilts pār Aģi Zvejniekciemā
Tilts pār Pedeli Valkā
Tilts pār Briedi
Tilts pār Pērsi
Viadukts pār Lorupes gravu
Tilts pār Ventu pie Zlēkām
Tilts pār Baltezera kanālu
Dienvidu tilta 2. kārta
Tilts pār Isnaudu
Daugavpils loka pārvads