Ģeoloģiskā / ģeotehniskā izpēte
Ģeoloģiskā un ģeotehniskā izpēte, karjeru projektu sagatavošana, aku un dziļurbumu ierīkošana

  • Ģeotehniskā izpēte transportbūvēm (autoceļiem, ielām, tiltiem, pārvadiem, viaduktiem, tuneļiem, lidostu skrejceļiem, stāvlaukumiem);

  • Ģeotehniskā izpēte civilbūvēm (daudzstāvu un mazstāvu biroju, sabiedriskām, dzīvojamām un ražošanas ēkām, savrupmāju ciematiem, degvielas uzpildes stacijām, biogāzes koģenerācijas stacijām, sporta laukumiem, zivju un ugunsdzēsības dīķiem u.c.);

  • Ģeotehniskā izpēte inženierkomunikācijas objektiem (ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, elektroapgādes apakšstacijām, mobilo komunikāciju mastiem un torņiem u.c.);

  • Ģeotehniskā izpēte teritorijas detālplānojuma izstrādei un cita veida objektiem;

  • Ģeotehnisko aprēķinu veikšana (aprēķini pamatu veidu savstarpējam salīdzinājumam, izvēlei un rekomendācijām; pamatu konstrukciju aplēses; pāļu nestspējas aprēķini);

  • Ģeoloģiskā izpēte būvmateriālu un to izejvielu – smilts, smilts-grants, dolomīta, ģipšakmens un māla, kā arī sapropeļa un kūdras u.c. derīgo izrakteņu atradnēm atradnes pases un ieguves limitu saņemšanai Valsts Vides dienestā;

  • Ģeoloģiskā izpēte virszemes ūdens objektiem (dīķiem, ūdenstilpnēm u.tml.), ja to ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve;

 • Derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas projektu izstrāde;

 • Atradnē (karjerā) atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķins un inventarizācija

ģeoloģijas nodaļa - zondēšanas iekārta ziemā

Izpētes darbos tiek pielietotas sekojošas metodes:

Urbšanas darbi un paraugu noņemšana:

- rotācijas urbšana ar serdi līdz ~ 75 m dziļumam
- rotācijas urbšana ar vītņurbi (šneku) līdz ~ 40 m dziļumam
- rotācijas urbšana ar drupinātāju un skalošanu līdz ~ 130 m dziļumam
- vibrourbšana ar gruntstveri līdz ~ 10 m dziļumam
- netraucētas un traucētas struktūras grunts un iežu paraugu ņemšana ar gruntstveriem, vītņurbjiem un kroņurbjiem, grunšu fizikāli – mehānisko īpašību noteikšanai laboratorijā

Grunts in-situ izpētes metodes:

- statiskā zondēšana (CPT/CPTu) ar vai bez poru spiediena mērīšanu līdz ~ 40 m dziļumam
- dinamiskā zondēšana (DPSH) ar smagsvara metodi līdz ~ 30 m dziļumam
- standarta penetrācijas zondēšana (SPT) līdz ~ 30 m dziļumam
- ceļu un ielu konstruktīvo kārtu Kalifornijas nestspējas koeficienta (CBR) noteikšana
- ceļu un ielu konstruktīvo kārtu nestspējas (Ev2 un Evd) noteikšana ar statiskās plātnes testu un vieglo krītošā svara deflektometru
- spārniņgriezes (FVT) bīdes pretestības noteikšana vājās gruntīs