Ēkas, inženierkomunikācijas
Atkarībā no pasūtītāja vēlmēm AS „Ceļuprojekts” Ēku nodaļas inženieri veic pilna projekta vai atsevišķu projekta sadaļu izstrādi

 • Ēku rekonstrukcijas un renovācijas projekta izstrāde;

 • Ēku demontāžas projekta izstrāde;

 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšana;

 • Ēku arhitektūras un konstruktīvo risinājumu izstrāde;

 • Teritorijas labiekārtošanas projekta risinājumu izstrāde;

 • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšana;

 • Elektroapgādes tīklu projektēšana;

 • Apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana;

 • Būvprojektu vadība un konsultācijas;

 • Būvprojektu tehniskā ekspertīze;

 • Autoruzraudzības darbi;

 • Tehniskā apsekošana.