Ceļi, ielas, pagalmi
Projektēšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ekspertīze, vizualizācija

  • Autoceļu, ielu, stāvlaukumu, ūdens atvades risinājumu projektēšana;

  • Apstādījumu un labiekārtojuma projektēšana un rekonstrukcija, ainavu projektēšana;

  • Topogrāfisko plānu uzmērīšana;

  • Izpilduzmērīšana (izbūvēto komunikāciju uzmērīšana);

  • Ģeodēziskie darbi (piem., būvasu nospraušana u.c.);

  • Autoceļu, ielu, stāvlaukumu, ūdens atvades risinājumu rekonstrukcijas projektu izstrāde;

  • Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde (izpētes darbi, piem., iespējamības izpēte, attīstības izpēte);

  • Derīgo izrakteņu ieguves projektu izstrāde, atlikušo krājumu aprēķini, karjeru gada izstrādes plānu projektēšana;

Sākas skates „Gada labākā būve Latvijā 2014” pusfināls
Pabeigta AS “Ceļuprojekts” projektētā ceļa Ludza-Nirza buvniecība
Ir pabeigts lielākais un viens no sarežģītākajiem 2014. gada AS "Ceļuprojekts" ceļu būves objektiem - autoceļa posms no Ludzas līdz Nirzai, kas ir daļa no šosejas Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova). Divu gadu laikā, no 2013. līdz 2014. gadam tur ir veikta jauna ceļa izbūve un esošo posmu rekonstrukcija kopumā 18 kilometru garumā, kopējās projekta izmaksas ir 20,3 miljoni eiro....
Autoceļa E22 posma Nirza-Ploski km 147.10 – 156.84 rekontrukcijas projekts
Projektu jaunajam ceļam no Ludzas līdz Terehovai izstrādāja a/s «Ceļuprojekts». Trešdaļa projektēšanas izmaksu segta no TEN T līdzekļiem. Naudu būvdarbiem daļēji piesaistīs no Kohēzijas fonda līdzekļiem...
Autoceļa E22 posma Ludza – Nirza km 123.3 – 147.10 rekontrukcijas projekts
Projektu jaunajam ceļam no Ludzas līdz Terehovai izstrādāja a/s «Ceļuprojekts». Trešdaļa projektēšanas izmaksu segta no TEN T līdzekļiem. Naudu būvdarbiem daļēji piesaistīs no Kohēzijas fonda līdzekļiem...
Autoceļa E22 posma Ploski – Terehova km 156,84 – 162,00 rekontrukcijas projekts
Autoceļa E22 posma Ploski – Terehova km 156,84 – 162,00 rekontrukcija
Valkas apvedceļš
Ir pabeigta 4,749 kilometrus garā Valkas apvedceļa būvniecību, kas atslogo pilsētas centru no tranzīta transporta kustības, tādējādi arī uzlabojot satiksmes kustības un gājēju drošību pilsētā. Būvdarbi Eiropas Savienības ERAF līdzfinansētā projekta "Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā" ietvaros sākti 2010. gada rudenī. 500 metri apvedceļa ir uzbūvēti no jauna, bet pārējais apjoms – 4,249 kilometri – ir ceļa rekonstrukcija. Pilnībā rekonstruēts apvedceļa maršrutā esošais tilts pār Pedeli.
Rīgas Ziemeļu transporta koridors, 3. un 4. posms
Rīgas Ziemeļu transporta koridors (Ziemeļu koridors) ir lielākais transporta infrastruktūras projekts Rīgā pēdējās desmitgadēs - AS Ceļuprojekts 2011. gada nogalē pabeidza darbus pie 3. un 4. posma skiču projekta izstrādes...
Autoceļa E67 Via Baltica posma Ķekava – Iecava rekonstrukcija
“Gada labākā būve Latvijā 2006″ (http://www.lba.building.lv) – nominācijā INŽENIERBŪVE 2. vieta Autoceļa Via Baltica E67 posma Ķekava – Iecava, (km 25,0 – 42,9) rekonstrukcija.
Tilts pār Rēzeknes upi Rēzeknē
Nododot ekspluatācijā jauno tiltu, Rēzeknē ir īstenota vairākus gadu desmitus lolotā ideja par jauna tilta būvniecību pār Rēzeknes upi. Iecere par ielas būves nepieciešamību, kas atslogotu no intensīvas transporta kustības Rēzeknes centrālo ielu - Atbrīvošanas aleju, pirmo reizi tika izteikta 1979.gadā....