Mathcad alternatīva
Mathcad datorprogrammas bezmaksas alternatīva - SMath

Gandrīz katrs, kas ir lietojis Mathcad programmu, atzīst, ka šī produkta lielākā pozītīvā īpašība ir tās ērtais interfeis, proti, programmā aprēķini tiek ievadīti un pierakstīti kā skolā mācīto pierakstu veidā, kas ir ļoti ērti un pārskatāmi. Šī ir galvenā Mathcad īpašība, ar kuru tā atšķiras no saviem galvenajiem konkurentiem, jo (lai arī cik tas nebūtu dīvaini…) uz doto brīdi lielā mērā Mathcad uzskatāms par “monopolistu” ar šāda veida prorammas interfeisu. Šai sakarā vēlos Jūs iepazīstināt ar vēl kādu interesantu, Mathcad programmas līdzinieku – SMath.

Ņemot vērā SMath programmas īpašības, to var saukt par Mathcad bezmaksas alternatīvu. Kā Smath programmas autors (izstrādātājs) tiek minēts Andrejs Ivašovs (Andrey Ivashov). Atšķirībā no Mathcad, Smath darbojas uz divām no trim pasaulē pazīstamākām datoru operētājsistēmām – Windows (tai skaitā uz Windows Mobile viedtālruņiem) un Linux, kā arī ievērības cienīgi ir programmētāju centieni internetā izveidot šīs programmas “onlineversiju (patreiz interneta versija iespēju ziņā atpaliek no datoru darba virsmas versijas). Novērojams, ka programmas veidotāji aktīvi iesaistas lietotāju interneta forumos un regulāri cenšas jaunākās programmas versijas papildināta ar jaunām funkcijām un pamanīto programmas algoritmu kļūdu labojumiem.

SMath var uzskatīt par ļoti daudzsološu projektu, kas neatstāj vienaldzīgus esošos Mathcad lietotājus. Neskatoties uz to, ka SMath atbalsta Mathcad failu (ar Mathcad paplašinājumu) importēšanu un eksportēšanu un šo abu programmu vienādo interfeisu, par pilnībā vienādām šis programmas nevar saukt. Visu pirms jāņem vērā programmu atšķirība darbam ar mērvienībām! SMath programmā katru reizi ir no jauna jānodefinē izvēlētā mērvienība, turpretīm Mathcad’ā, ja iepriekš aprēķinā nekas cits nav nodefinēts vai apzīmēts ar izvēlēto simbolu vai burtu, tas automātiski tiks pieņemts par attiecīgo programmā nodefinēto mērvienību. Tāpat, kā jau iepriekš rakstā tika minēts, jaunākās SMath programmas versijas tiek papildinātas ar jaunām funkcijām un pamanīto programmas algoritmu kļūdu labojumiem, kas arī dod pamatu uzskatīt to par nepilnīgu darbam ar sareždžītām funkcijām un algoritmiem.

Uz doto brīdi SMath galvenā priekšrocība ir tās cena, proti, tas ka šī programma ir bez maksas un darbojas arī uz Linux operētājsistēmām. Patreiz, pēc sarežģītāku aprēķinu veikšanas ieteicams rezultāta ticamību pārbaudīt ar kādu citu uzticamu programmu (piem. Ms Excel), bet pie vienkāršiem aprēķiniem šī programma varētu būt uzskatāma par pietiekoši drošu.

Papildus informācija:

Related posts:

  1. Jaunais Mathcad Prime 1.0

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls