Kalendārā grafika sagatave (MS Excel)
Ganta diagrammas sagatave produktīvākam darbam

Mūsdienās veidojot svarīgus uzdevumus, kas saistīti ar liela skaitu veicamiem darbiem kādā laika posmā, ir ļoti svarīgi izveidot pareizu un efektīvu stratēģisko plānojumu. Viens no pārskatāmākajiem veidiem, lai rastos priekšstats par visiem veicamajiem darbiem un to prioritāšu sadalījumu, ir Ganta diagramma, jeb kā to vienkāršoti mēdz saukt – darbu izpildes kalendārais grafiks.

Gannt Chart

http://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart

Ganta diagramma ir joslu diagramma, ko 20. gadsimta sākumā izstrādājis Henrijs Gants (Henry Gantt). Tā ir paredzēta projektu grafiku ilustrēšanai un parāda katras darbības vai uzdevuma sākuma un beigu laikus. Šī diagramma parāda darba sadalījuma struktūru un attiecības starp aktivitātēm. Ganta diagramma labi parāda plānoto darbību un reālās norises attīstību, kā arī ir ļoti noderīga pēc projektu slēgšanas, kad ir jāveic paveikta novērtējums.

Lai arī Ganta diagrammu var veidot ar speciālu programmu palīdzību, (piem. Microsoft Project vai līdzīga Web aplikācija), vienkāršākiem gadījumiem pietiek ar Microsoft Excel programmā radītu tabulas un grafika apkopojumu. Ja arī jums radusies nepieciešamība pēc šāda veida kalendārā grafika vai tā sagataves (pamatidejas), tad pēc apraksta variet to paši izgatavot vai jau gandrīz gatavu lejuplādēt šeit: Kalendārais grafiks.

Izmantotie informācijas avoti:
1) Gantt chart. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation Inc. Pieejams:šeit.
2) Bloga ieraksts tapis balstoties uz Ellas Juhņevičas rakstu “Ganta diagramma produktīvākam darbam“.

No related posts.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls