Noderīgas saites
Dažādas ar būvniecību saistītas noderīgas saites

Projektētājiem:

  • Autoceļu terminu tehniskā vārdnīca (links)
  • Latvijas Būvkonstrukciju Projektētāju asociācija (links)
  • Transportbūvju Inženieru asociācija (links)

Aprēķini:

  • Mērvienību konvertētājs (links)


Ģeodēzija:

  • Koordinātu pārrēķinu kalkulators (links)


Normatīvie dokumenti:

  • Standartizācijas birojs (links)
  • The International Federation for Structural Concrete (links)