Jaunumi

Tilts pār Baltezera kanālu

Projekts izstrādāts tilta pār Baltezera kanālu rekonstrukcijai, to paplašinot. Iepriekšējā tilta laiduma konstrukcija tika nomainīta, bet balsti - paplašināti. Bijušais tilts tika uzbūvēts 1956. gadā...

AutoCAD WS pārtop par AutoCAD 360

Populārā interneta, telfonu un Mac applikācija AutoCAD WS nesen mainījusi savu nosaukumu uz AutoCAD 360. Nosaukuma maiņa nav nejauša, jo līdz ar programmas pārdēvēšau par AutoCAD 360 tā tiek pievienota Autodesk 360 "ģimenes lokam".

Latvija AR vai BEZ ceļiem?

Informējam:

Jebkuras valsts tautsaimniecības izaugsme nav iedomājama bez kvalitatīviem un atbilstoši uzturētiem ceļiem. Ņemot vērā pašreizējo Latvijas ekonomisko situāciju un nākotnes attīstības ieceres, šobrīd tiek īpaši aktīvi diskutēts par neatbilstošu finansējumu šī mērķa nodrošināšanai. Reālajā situācijā līdzekļu pietiek vien tam, lai “aizlāpītu” radušās bedrītes, nevis būvētu jaunus, kvalitatīvus ceļus un efektīvi apsaimniekotu esošo infrastruktūru. Kādi ir risinājumi, lai ierobežota finansējuma apstākļos Latvijas iedzīvotājiem nebūtu jābrauc pa bezceļiem un nozares speciālistiem tiktu nodrošināts darbs?

Ceļu būves nozares uzņēmumu vadītāji un profesionāļi, valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji, kā arī citi, kuri ir ieinteresēti nozares attīstībā, 2013. gada 6. martā tika aicināti piedalīties Izdevniecības Dienas Bizness, Mārupes pilsētas DomesLatvijas Ceļinieku asociācijas un biedrībasLatvijas Ceļu būvētājs organizētajā forumā «Ceļu būve 2013. Latvija AR vai BEZ ceļiem?».

Lektori un prezentācijas:

2/3 Latvijas valsts ceļu ir „novecojuši”. Gaidāmās sekas. Ieteiktie risinājumi.
Latvijas Valsts ceļi valdes loceklis Jānis Lange
PREZENTĀCIJA

Fakts: 1000 km pašvaldības ceļu un 73 tilti. Apsaimniekošanas iespējas šodien, vajadzības un iespējamie risinājumi rīt.
Jelgavas novada pašvaldības ceļu būvinženieris Raimonds Holts

Fakts: 57% tiltu Latvijā ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ieteiktie risinājumi.
Latvijas Valsts ceļi tehniskās pārvaldes direktors Valdis Laukšteins
PREZENTĀCIJA

Ceļu pārvaldības sistēmas ilgtspēja Latvijā.
Latvijas Ceļu būvētājs valdes priekšsēdētājs Andris Bērziņš
PREZENTĀCIJA

Pieaugošās ceļu kvalitātes prasības un garantijas nozarei.
Latvijas Valsts ceļi ražošanas pārvaldes direktors Gints Alberiņš
PREZENTĀCIJA

Satiksmes ministra skatījums uz iespējām nozares attīstībā.
LR Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
PREZENTĀCIJA

Latvija ar vai bez ceļiem? Autoceļu lietotāju viedoklis.
Autokluba LAMB prezidents Juris Zvirbulis 
PREZENTĀCIJA

Skats no malas. Risinājumi līdzekļu nepietiekamības apstākļos.
Privātkonsultante autoceļu nozarē Kristīne Malnača
PREZENTĀCIJA

Mobilitāte kā reģionālās attīstības priekšnosacījums: stratēģiskie virzieni un iespējamie risinājumi. 
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilona Raugze
PREZENTĀCIJA

Diskusija: Latvijas ceļu kritiskais stāvoklis. Degradācija vai attīstība?
Biedrības Latvijas Ceļu būvētājs valdes priekšsēdētājs/izpilddirektorsZigmārs Brunavs

Raksta fragments pārpublicēts no:

http://konferences.db.lv/arhivs/celu-buve-2013/

UKT rekonstrukcija Cēsīs

Ģeoloģiskā izpēte ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei un rekonstrukcijai Cēsīs

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī

Ģeoloģiskās izpētes darbi ūdenssaimniecības attīstībai Daugavpilī

Ūdenssaimniecības attīstība Aizputē

Ģeotehniskā izpēte projektam „Tehniskās specifikācijas un skiču projekta sagatavošana un darba apjomu noteikšana projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē" būvdarbiem”

Ūdenssaimniecības attīstība Ulbrokā

Ģeotehniskā izpēte ūdenssaimniecības attīstībai Ulbrokā

Kalendārā grafika sagatave (MS Excel)

Mūsdienās veidojot svarīgus uzdevumus, kas saistīti ar liela skaitu veicamiem darbiem kādā laika posmā, ir ļoti svarīgi izveidot pareizu un efektīvu stratēģisko plānojumu. Viens no pārskatāmākajiem veidiem, lai rastos priekšstats par visiem veicamajiem darbiem un to prioritāšu sadalījumu, ir Ganta diagramma, jeb kā to vienkāršoti mēdz saukt - darbu izpildes kalendārais grafiks....

A/c Saldus-Pampāļi rekonstrukcija

Autoceļa Saldus-Pampāļi ģeoloģiskā izpēte

Galgauskas HES rekonstrukcija

Galgauskas HES ģeoloģiskā izpēte