Jaunumi

Projektā Kurzemes loks balstu uzstādīšanā izmanto helikopteru

Projekta Kurzemes loks posmā Grobiņa – Ventspils balstu uzstādīšanai izmantos helikopteru tajās vietās, kur elektrolīnija šķērso mitras vietas un specializētajai tehnikai ir apgrūtināta piekļuve. Uzstādīs tikai divus balstus Grobiņas novadā.
….

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://ift.tt/1bDstVb

Tilta definīcija

Tilts
transportbūve, kas kalpo ceļa pārvadīšanai pār ūdens šķēršļiem – upēm, kanāliem, jūras šaurumiem. Tilta konstrukcija pārtrauc ceļa klātni un transporta līdzekļu kustība notiek pa tilta laidumu konstrukcijām, kuras kustīgi slodzi un savu pašsvaru nodod balstiem, bet tie savukārt gruntij. Tiltu konstrukciju statiskās shēmas: sijas, loki, rāmji, kombinētās sistēmas. Materiāls – betons, dzelzsbetons, spriegbetons, metāls, mūris, koks.

Papildus transporta un autoceļu tiltu definīcijas un skaidrojumi:
1. http://tezaurs.lv - inženiertehniska celtne ceļa pārvadei pār apvidus šķēršļiem (piemēram, pār upēm, gravām, ceļiem, apbūvēm).
2. LVS 190-11:2009 “Tilta inspekcija un pārbaude ar slodzi” – transportbūve, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu, satiksmes ceļu vai citu fizisku šķērsli. Tilts pārtrauc ceļa klātni.
3. http://www.letonika.lv - būve ceļa pārvadīšanai pāri ūdensšķēršļiem. Jebkurš tilts sastāv no brauktuves, laiduma konstrukcijas un balstiem. Tilts pāreja – posms, kurā ceļa trase šķērso upi; sastāv no tilts un tā pieejām un uzbrauktuvēm. inženierbūve ceļa pārvadīšanai pār šķērsli. Tilti tika iedalīti pēc transporta veida (gājēju, autoceļu, dzelzceļu tilti), pēc materiāla (koka, akmens, metāla, dzelzsbetona, kombinēti), pēc statiskās shēmas (siju, arku, loku, kopņu, iekārtie tilti). Pāri laukumiem, ap būvēm, uzbērumu vietā tiek celtas estakādes. Pāri ceļam, dzelzceļam – ceļa pārvads, pāri gravām, ielejām – viadukts. Latvijas valsts autoceļos ir 929 tilti (~31137 m): 20 koka tilti (~275 m), 14 akmens tilti (~486 m), 21 metāla tilts (~28334 m).
4. http://lv.wikipedia.org – tilts ir no stingra materiāla veidota pāreja pār upi, strautu, aizu vai citu padziļinājumu zemes virsmā, kuru izmanto šī šķēršļa šķērsošanai ar kājām vai transportu. Bez tam tilts var kalpot kā pārvads cauruļvadiem vai akvedukts. Attiecīgi, kā tilts var kalpot pār šķērsli pārmests koka stumbrs, no zariem un koka gabaliem pīta iekārtā taka pār aizu vai gravu, gan arī nopietnas inženiertehniskas būves no monolītmateriāliem.

Signes Reutas ideja par taupīgu saimniekošanu valsts pārvaldē

Darīt vairāk, ieguldot mazāk jeb lean domāšana – radīt lielāku vērtību, izmantojot mazāk resursus. Signe Reuta rosina veidot uzņēmumus, kas izmanto lean jeb procesu uzlabošanu tehnoloģiju, un dalīties ar šīm zināšanām. Raidījuma ieraksts pieejams šeit.

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/signes-reutas-ideja-par-taupiigu-saimniekoshanu-valsts-parvalde.a31675/

Atskaite par 2013.11.22 semināru – Eirokodekss EN 1995 „Koka konstrukciju projektēšana”


Šī gada 15.novembrī tika aizvadīts LR Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju organizētais seminārs – Eirokodekss EN 1995 „Koka konstrukciju projektēšana”, kas notika Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013. – 2014.gadam ietvaros.
Šis jau bija trešais seminārs šajā semināru ciklā.

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://lbpa.lv/2013/11/atskaite-par-seminaru-2013-11-22/

Atskaite par 2013.11.15 semināru – Eirokodekss EN 1993 „Tērauda konstrukciju projektēšana”

Šī gada 15.novembrī tika aizvadīts LR Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociāciju organizētais seminārs – Eirokodekss EN 1993 „Tērauda konstrukciju projektēšana”, kas notika Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013. – 2014.gadam ietvaros.
Arī šis seminārs, tāpat kā iepriekšējais, kas notika 1.novembrī, tika ļoti kupli apmeklēts. Tas norāda uz lielu nozares cilvēku interesi un cerēsim, ka piepildīsies plāni un 2014.gadā tiks organizēti semināri par pārējo materiālu konstrukcijām. Semināra prezentācijas apskatāmas:
http://lbpa.lv/2013/11/atskaite-par-seminaru-2013-11-15/

Zolitūdes veikala arhitekta eksperts norāda uz neskaidrībām par slodzēm

Ēkas Zolitūdē, kur lielveikalā «Maxima» iegruva jums, projektā nav skaidrības par slodzēm uz pārsegumu, secinājis ēkas projektētāja arhitektu biroja «Kubs» pieaicinātais neatkarīgais eksperts Valters Celmiņš.
….

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://m.tvnet.lv/article/488630

Continuous Beam spreadsheet with moving load

I have added a moving load function to the ConBeamU spreadsheet, allowing maximum load actions and deflections to be determined in a continuous beam  under the influence of a vehicle defined by a number of point loads.
….

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://newtonexcelbach.wordpress.com/2013/11/26/continuous-beam-spreadsheet-with-moving-load/

Priekšlikumi būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošanai

Priekšlikumi būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošanai no būvkonstrukciju projektētāju skatupunkta: Nekavējoties noteikt būvkonstrukciju aprēķina atskaiti par obligātu būvprojekta sastāvdaļu.
….

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://lbpa.lv/2013/11/priekslikumi-buvniecibas-nozares-profesionalas-vides-sakartosanai/

Informācija par būvniecības procesā iesaistīto personu atbildību sadalījumu

Vienlaikus informējam, ka Ekonomikas ministrija šorīt nosūtījusi vēstuli Latvijas būvvaldēm (kopumā 85 būvvaldēm Latvijā), prasot tām apsekot visus būvlaukumus, kuros tiek būvētas, tai skaitā rekonstruētas vai renovētas, sabiedriski nozīmīgas publiskas ēkas.
….

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://www.lvportals.lv/?t=5k2x

Zem Bosfora šauruma atklāj pirmo zemūdens dzelzceļa tuneli 6

Turcijā otrdien zem Bosfora šauruma Marmora jūrā, kas atdala Eiropu un Āziju, atklāts pasaulē pirmais dzelzceļa tunelis, kas savienos divus kontinentus, ziņo LET/AFP. Tas būs viens no pasaules lielākajiem infrastruktūras projektiem pēdējos gados. Tuneļa atklāšanas ceremonija 29.
….

Raksta fragments pārpublicēts no:
http://www.ir.lv/2013/10/29/zem-bosfora-sauruma-atklaj-pirmo-zemudens-dzelzcela-tuneli