Google Translate rakstu zīmju pārveidotājs

A
lfabēts ir pilnīgs standartizēts burtu vai rakstu zīmju komplekts, kas aptuveni apzīmē kādas runātas valodas fonēmu. Lielākajai daļai pasaules valodu tiek lietots latīņu alfabēts, bet arī Latvijā pietiekami bieži sanāk saskarties ar cita veida valodas rakstu zīmēm! Novērots, ka Latvijā lielas problēmas sagādā teksta (datorraksta) sastādīšana krievu valodā – kirilicā, jo šī uzdevuma realizēšanai nepietiek tikai ar rakstīt prasmi, bet vēl vajadzīga attiecīgā alfabēta klaviatūra. Šai sakarā vēlamies vērst jūsu uzmanību uz kādu maz pazīstamu Google`s automatizētā tulkotāja funkciju…

Droši vien, ka lielāka daļa no aktīviem interneta lietotājiem labi zin kas ir Google Translate un kā tas var palīdzēt svešvalodu nezināšanas gadījumos, bet retais vien zin to, ka šī programma var palīdzēt sastādīt tekstu cita veida alfabētā – ar cita veida rakstu zīmēm. Piemēram, ja jūs aptuveni sarunvalodas līmenī pārziniet krievu valodu, jūs variet izvēlēties attiecīgo valodu no kuras tiks tulkots (piemēram – krievu valoda) un teksta ievades logā (kreisā pusē) šos attiecīgā krievu vārda burtus rakstīt ar latīņu burtiem (bez latviešu valodā lietotiem mīkstinājumiem un garumzīmēm). Google Translate programma uzreiz (pēc atstarpes ievades) vārdu pārveidos izvēlētā valodā un piedāvās tā kļūdu labojumu. Sekojošā attēlā piemērs:

 

Related posts:

  1. Google grafiskais kalkulātors
  2. AutoCAD Apps Tab

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls