Gājēju tilts pār Amatu
Gājēju tilts pār Amatu /2004/

Būvprojekta nosaukums: Gājēju tilts pār Amatu
Atrašanās vieta: a/c A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (pie Billes)
Atklāšanas datums: 2004.g. 10. septembris
Pasūtītājs: VAS „Latvijas Autoceļu direkcija”
Ģenerāluzņēmēji: A/S „8 CBR”
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts
Būvprojekta autori: AS “Ceļuprojekts”
Projekta vadītājs: A. Linde
Tilta tips: Tērauda loka tilts
Tilta kopgarums: 38 m (loka laidums 33.34 m)
Laiduma shēma: 38 m

Gājēju un velosipēdistu drošībai uzbūvēts atsevišķs tilts – tērauda loka konstrukcijas tilts. Tilta laiduma konstrukcija sastāv no diviem tērauda lokiem ar ietvi pa vidu. Ietves balstītas uz tērauda savilcēm. Loka aprēķina laiduma garums 33.4 metri, pacēlums 5.2 metri. Tilta kopējais garums 38.0 metri. Ietves platums 2.25 metri.

Gājēju tiltiņš veidots kā individuālas tērauda konstrukcijas loks ar savilci. Atšķirībā no tradicionālās sistēmas, šajā gadījumā savilce ir stiprināta nevis pie loka pēdas, bet pacelta augstāk un kalpo vienlaicīgi arī režģotā klāja balstīšanai. Kā papildus atbalsti ietves klājam un savilcei kalpo arī divi stingi rāmjveida pakari, kas piestiprināti pie loka konstrukcijas.

Tilta laiduma galvenajiem elementiem izmantoti taisnstūra cauruļveida standarta profili. Katram lokam pievienota divzaru savilce, izveidota no U240 profiliem. Tilta klājs izveidots no tērauda 40 mm bieza sieta paneļiem.

Loka konstrukcijas tika izgatavotas cehā un montētas uz vietas no puslokiem, tos sametinot. Loka pēdas iespīlētas krasta balstu monolītajā betonā. Loka konstrukcijas ir cinkotas un nokrāsotas tumši zilā krāsā, bet tiltiņa ietves konstrukcija – cinkota.

Related posts:

  1. Tilts pār Amatu
  2. Tilts pār Ogres upi Glāzšķūnī
  3. Ceļa pārvads pār dzelzceļu (A/c A14 Daugavpils apvedceļš)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Ogļu termināls